Jak uzyskać odszkodowanie po gradobiciu?

Kilkunastominutowe nawałnice są wstanie wyrządzić ogromne szkody w niejednym gospodarstwie. Ich skutki są odczuwalne również dla kierowców, ponieważ kula gradowa uderzająca z ogromną siłą w auto może spowodować wgniecenia, odpryśnięcie lakieru, a nawet wybić szybę. Jak w tej sytuacji można odzyskać chociaż część pieniędzy zainwestowanych w dom oraz własne auto?

Pogodowe kataklizmy w Polsce zdarzają się coraz częściej, lecz niestety od ich skutków ubezpiecza się wciąż niewielka grupa ludzi. Niekiedy wystarczy zaledwie kilka minut intensywnego opadu deszczu czy gwałtowna burza, by ulice zmieniły się w rwące potoki, a garaże i domy zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Po ostatnim gradobiciu ubezpieczyciele nie mogą narzekać na brak pracy. Do ich grona mogą śmiało przyłączyć się również mechanicy samochodowi, ponieważ na skutek ostatnich burz ich warsztaty samochodowe przeżywają prawdziwe oblężenie. Największy chaos panuje wśród samych poszkodowanych, którzy nie zawsze wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc, a przede wszystkim o możliwość otrzymania odszkodowania z tytułu uszkodzonego samochodu lub dachu domu.

Większość poszkodowanych pomocy oczekuje głównie od władzy, ale zapomogi i zasiłki, choć wypłacane możliwie szybko nie wystarczają na odbudowę domów i gospodarstw. Rząd jednak zapewnia, że każdy otrzyma pomoc, ale jej wymiar może niestety nie spełniać oczekiwań osób poszkodowanych.

 

Polisa polisie nierówna

Przed skutkami gwałtownych burz, ulew oraz nawałnic nasze mienie nieruchome chroni polisa od ognia i innych zdarzeń losowych. Oznacza to, że osoby posiadające takie ubezpieczenie mogą liczyć na odszkodowanie w przypadku strat poniesionych na skutek wystąpienia gradobicia, porywistych wiatrów, uderzenia pioruna czy lokalnych podtopień.

Zakres polisy zależy od wybranego przez nas towarzystwa ubezpieczeniowego. W związku z tym, wybierając ubezpieczenie, należy porównać proponowane przez agentów poszczególnych ofert ogólne warunki ubezpieczenia. W celu chęci uzyskania pełnego pakietu ochrony domu, mieszkania czy gospodarstwa, trzeba rozszerzyć podstawowy zakres ubezpieczenia o dodatkowe elementy. Szukając odpowiedniej polisy, szczególną uwagę należy zwrócić na informacje odnoszące się do wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa w przypadku niektórych szkód.

Ostatnio, coraz częściej na rynku oferowane są polisy all risk, które chronią przed wszystkimi ryzykami, oprócz wymienionych w umowie. Oznacza to, że można wybierać pomiędzy polisą, w której wyliczono w jakich przypadkach chroni ona mieszkanie a taką, w której wyliczono przypadki, za jakie ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Zmotoryzowani korzystają z ubezpieczenia Autocasco, które gwarantuje im wypłatę odszkodowania w chwili: nagłego wypadku (działania siły mechanicznej) w wyniku zetknięcia się ubezpieczonego pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami. Ubezpieczenie autocasco chroni nas przed powodzią, zatopieniem samochodu, uderzeniem pioruna, nagłym pożarem, wybuchem gazu, kataklizmami, huraganem, osuwaniem się i zapadaniem ziemi, nagłych zjawisk atmosferycznych (odszkodowanie za grad) i działaniem czynników chemicznych. Chroni ono również przed kradzieżą lub krótkotrwałym „pożyczeniem” samochodu.

Kiedy możemy ubiegać się o wypłacenie odszkodowania?

Każdy, kto jest ubezpieczony, może ubiegać się o odszkodowanie od ubezpieczyciela. Ale, aby je otrzymać, trzeba najpierw zgłosić szkodę. Dogodną formą zgłoszenia szkody i otrzymania odszkodowania w trybie uproszczonym jest jej rejestracja na infolinii 0 801 102 102 oraz poprzez stronę www.pzu.pl. W tym trybie odszkodowanie wyliczane jest na podstawie tzw. wywiadu. Rzeczywiste oszacowanie strat nastąpi dopiero po wizycie mobilnego eksperta PZU, który swym fachowym okiem oceni ich realną wartość. Poszkodowani, nie czekając na jego wizytę, mogą przystąpić do zabezpieczenia mienia oraz innych prac naprawczych związanych z uszkodzonymi elementami budynków i ruchomości. Wówczas zniszczone przedmioty należy złożyć w jednym miejscu w celu dokonania ich oględzin przez likwidatora szkód. W tej sytuacji zaleca się sporządzanie dokumentacji fotograficznej, która pozwoli na wiarygodne przedstawienie faktów.

O wykupie ubezpieczenia warto pamiętać już wcześniej. Odwlekanie tego na ostatnią chwilę, a zwłaszcza do momentu, gdy pojawiają się komunikaty o niebezpieczeństwie wystąpienia gwałtownych burz czy intensywnych ulew, może skutkować tym, że zawarcie umowy z ubezpieczycielem stanie się niemożliwe. Podczas zeszłorocznych podtopień oraz powodzi wielu z nich albo w ogóle odmawiało zawarcia umowy, albo wprowadzało okres tzw. karencji, na podstawie której ochrona zaczynała obowiązywać dopiero po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu dniach.

W przypadku uszkodzonego domu lub samochodu wskutek gradobicia, wszelkie szkody należy niezwłocznie zgłosić do ubezpieczyciela. Nie czekajmy w takich sytuacji do ostatniej chwili, a tym bardziej nie naprawiajmy na własną rękę powstałych szkód. Lepiej pomyślmy o solidnym zabezpieczeniu, które pozwoli na ograniczenie strat.

Jeśli po gradobiciu mamy uszkodzone samochody, możemy naprawić wgniecenia także np. bez lakierowania. W regionie działają firmy, które zajmują się kompleksowym usuwaniem wgnieceń karoserii samochodowych, które pozwalają idealnie odtworzyć stan blacharki bez ponownego lakierowania. Te firmy wykorzystują specjalne technologie, którą stosuje się już od kilkudziesięciu lat w fabrykach samochodowych, gdzie naprawiane są uszkodzenia powstałe na liniach produkcyjnych. Teraz taka metoda dociera też do klienta indywidualnego. W konsekwencji po naprawie wgnieceń bez lakierowania powierzchnia karoserii staje gładka i nie dochodzi do załamywania światła, a koszt naprawy nie przekracza nawet 50 proc. ceny tradycyjnej blacharki i lakierowania.

Jednym z najważniejszych dokumentów ubezpieczeniowych są ogólne warunki ubezpieczenia. Zawierają one wszelkie zapisy, zasady, zastrzeżenia, wyłączenia oraz warunki, które decydują o tym, czy dana umowa jest korzystna dla klienta, czy też nie. W związku z tym, zapoznanie się z ich treścią jest konieczne.

Jak oblicza się wartość przysługującego odszkodowania?

Maksymalna kwota, jaką można otrzymać w ramach odszkodowania, to suma ubezpieczenia, czyli wartość na jaką została ubezpieczona nieruchomość. Podstawę obliczenia stanowią przedłożone przez poszkodowanego rachunki za naprawę szkody, dokumentujące poniesione wydatki. Niestety, rzadko zdarzają się sytuacje, w których klient otrzymuje pełny wymiar odszkodowania.

Natomiast każde odszkodowanie autocasco jest wypłacane na ogólnych zasadach ze zróżnicowaniem szkody całkowitej i szkody częściowej. Przy szkodzie całkowitej otrzymamy odszkodowanie w wysokości równej wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania, jednak nie większej niż określona w umowie suma całego ubezpieczenia AC. Jeśli jednak uszkodzenia przyczynią się jedynie do częściowego zniszczenia, lub utraty tylko części pojazdu, wówczas wypłacane jest odszkodowanie w kwocie odpowiadającej kosztom naprawy naszego pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania. Kwota ta nie może być większa od sumy pełnego ubezpieczenia, która została określona w umowie ubezpieczenia AC.

W praktyce wygląda to w ten sposób, że rzeczoznawca wycenia koszty naprawy samochodu, przy czym często podawane przez niego kwoty są zaniżane. Dlatego warto wówczas odmówić pierwszej wyceny i prosić o kolejną. Najlepiej w takim przypadku konsultować podane kwoty z warsztatem samochodowym, który będzie w stanie koszty naprawy naszego samochodu. Po ustaleniu kwoty odszkodowania AC musimy ją zatwierdzić. Termin wypłaty tego odszkodowania, jest określony przez przepisy Kodeksu cywilnego. Rzeczoznawca na przedstawienie ceny ma około 2 tygodniu, a wypłata należnego ubezpieczenia powinna nastąpić w ciągu maksymalnie 4 tygodni od dnia zatwierdzonej stawki odszkodowania do wypłaty.

Niesatysfakcjonująca wartość wyliczonego odszkodowania

Często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczony nie zgadza się wyceną dokonaną przez zakład ubezpieczeniowy. Swoją reklamację powinien złożyć na piśmie w oddziale firmy. Jeśli ten krok okaże się bezskuteczny, klient może wysłać skargę do Rzecznika Ubezpieczonych, który udziela nie tylko porad, ale może również podjąć się przeprowadzenia mediacji z zakładem ubezpieczeniowym. Innym wariantem dochodzenia satysfakcjonującego odszkodowania jest próba rozstrzygnięcia sporu w sądzie polubownym. W tym przypadku, aby doszło do konfrontacji, będzie potrzebna zgoda drugiej strony, a więc firmy ubezpieczeniowej.

 

 

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły