Pomoc dla gospodarstw rolnych

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przedstawił informację w zakresie pomocy dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty na skutek działania niekorzystnych zjawisk pogodowych. W konferencji prasowej wzięli też udział posłowie PSL: Mirosław Maliszewski i Mirosław Pawlak.

„Ze wstępnych danych otrzymanych od wojewodów wynika, że wyniku ostatnich zdarzeń pogodowych straty poniosło ponad 100 tysięcy gospodarstw rolnych na obszarze około 600 tysięcy ha użytków rolnych” – poinformował minister.

„W resorcie rolnictwa został przygotowany program pomocy dla tych gospodarstw i zostanie on przedłożony do decyzji Rady Ministrów na jednym z najbliższych posiedzeń”. Według szefa resortu program ten, po akceptacji Rady Ministrów mógłby być wprowadzony w życie od 15 lipca br.

W ramach przedstawionych propozycji rolnicy mieliby możliwość ubiegania się o:

– kredyty na wznowienie produkcji rolnej, które dla posiadających wymagane ustawowo ubezpieczenie byłyby oprocentowane w wysokości 1,5 proc. w stosunku rocznym, a dla nieubezpieczonych w wysokości 3 proc.,

– rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec KRUS ,

– rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec ANR,

– rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności z tytułu podatku rolnego,

– środki w ramach PROW z działania – przywracanie potencjału produkcji rolnej.

Powyższa pomoc byłaby dostępna w przypadku strat sięgających powyżej 30% wartości produkcji rolnej.

Jak przypomniał minister z tego ostatniego działania skorzystało dotychczas 6 tysięcy gospodarstw rolnych.

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba poinformował również, że trwają prace zmierzające do przyjęcia rozwiązań w sprawie bezzwrotnej pomocy do 1 ha użytków rolnych w dotkniętych klęską gospodarstwach oraz do 1 m2 powierzchni zniszczonej szklarni, czy tunelu foliowego.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że środki niezbędne do dopłat do oprocentowania zabezpieczone są w budżecie przeznaczonym na rolnictwo.

Według ministra Stanisława Kalemby argumenty przemawiające za taką zgodą są bardzo mocne – chodzi tutaj o wykorzystanie środków przez poszkodowanych rolników na zakupy niezbędne do wznowienia produkcji rolnej, a także o wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Władza pręży muskuły

    „To kwestia dni, kiedy lista firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy, zostanie opublikowana” – grzmiał nowo powołany minister …

  • 12 Gwarancji Trzeciej Drogi

    12 Gwarancji Trzeciej Drogi Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia zaprezentowali 12 Gwarancji Trzeciej Drogi. To najważniejsze postulaty, które Trzecia Droga …

  • W interesie przedsiębiorców, rolników i polskich rodzin

    Polscy parlamentarzyści, europarlamentarzyści i przedstawiciele rolników przed debatą, która we wtorek odbędzie się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, przypomnieli postulaty …