Polska – liderem w wykorzystaniu środków PROW

Dotychczasowe wykorzystanie środków w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Ryby w perspektywie finansowej 2007-2013 – to tematy konferencji prasowej ministra Stanisława Kalemby, która odbyła się 15 marca br. w siedzibie ministerstwa rolnictwa.

W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli: podsekretarz stanu w MRiRW – Zofia Szalczyk, prezes Agencji i Modernizacji Rolnictwa – Andrzej Gross oraz dyrektor Departamentu Rybołówstwa w MRiRW Tomasz Nawrocki.

Szef resortu szczegółowo poinformował o wynikach realizacji PROW na lata 2007-2013.

Na wszystkie działania zostało złożonych 5 478 515 wniosków o przyznanie pomocy. W tym, w ramach ONW złożono 4 455 973 wnioski. Natomiast liczba zawartych umów lub wydanych decyzji wyniosła 5 229 348. Poziom zagospodarowania środków wynosi około 85 proc. budżetu PROW 2007-2013.

W ramach PROW 2007-2013 udało się na rzecz beneficjentów zrealizować  płatności na kwotę 43,71 mld zł, w tym 33,05 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowi 60,39 proc. alokacji środków EFRROW przeznaczonych na realizację PROW 2007-2013.

Minister dodał, że jeszcze w miesiącu marcu zostaną ogłoszone kolejne nabory zarówno w ramach PROW, jak i PO Ryby. Zastrzegł jednak, że nie będzie już nowych naborów w ramach programów rolno środowiskowych na sady ekologiczne (orzechy, jabłonie).

– Nie będzie naboru na działanie „Sady orzechowe” i „Sady jabłoniowe nieowocujące” – środki powinny być kierowane głównie do produkcji i na programy powiązane z produkcją zwierzęcą, która jest trudniejsza. Takich programów już nigdy nie powinno być – powiedział minister Kalemba.

Jeśli zaś chodzi o limit z programów rolnośrodowiskowych też został już wyczerpany. W tym roku nie będzie już ogłaszany nowy nabór – poinformował minister. W nowej perspektywie finansowej programy te będą prowadzone. Trzeba jednak spodziewać się zmian.

Oceniając realizację PROW-u Zofia Szalczyk – wiceminister podkreśliła, że skuteczne wykorzystanie środków przyczyniło się do wzrostu konkurencyjności sektora rolnego, ochrony zasobów środowiskowych, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz zwiększenia inicjatyw społecznych (LIDER). Liczne sukcesy polskich rolników oraz sektora przetwórstwa spożywczego, to efekt wykorzystania unijnych środków i inwestycji poczynionych w ramach mechanizmów WPR.

Niedawno powołany prezes ARiMR – Andrzej Gros, podkreślił, że najważniejsze priorytety w pracach Agencji, to obecnie, jak najlepsze wykorzystanie środków z perspektywy na lata 2007-2013, a także dobre przygotowanie się na wyzwania nowego budżetu i zreformowanej WPR. Poinformował również o możliwościach i terminach składania nowych wniosków.

Na działanie 1.121 Modernizacja gospodarstw rolnych, przyjmowanie wniosków odbędzie się w terminie od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. ARiMR zapowiada przyjmowanie wniosków na  działanie 1.123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Będzie to nabór ogólnokrajowy dla podmiotów skonsolidowanych i centrów dystrybucji oraz grup producentów rolnych, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, jak również spółdzielni i spółek będących własnością tych grup i organizacji, a od 13 maja do 24 maja 2013 r. nabór dla wszystkich uprawnionych podmiotów działających w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego.

Kolejne działanie 3.312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przyjmowanie wniosków od 15 do 26 kwietnia 2013 r., w 15 województwach, w których nie zostały wykorzystane limity środków (poza województwem wielkopolskim).

O naborze wniosków na dofinansowanie, w ramach PO Ryby poinformował – dr Tomasz Nawrocki, dyrektor departamentu rybołówstwa MRiRW.

W osi priorytetowej 1 w ramach:

• środka 1.3 „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” – od 6 grudnia 2012 r. do 29 marca 2013 r.

• środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne” – od 2 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r.

• środka 1.5 „Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką” – od 2 października 2012 r. do 29 marca 2013 r. Planowany jest kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Środka 1.5 – od 30 marca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

W osi priorytetowej 2 w ramach:

• środka 2.2 „Działania wodno-środowiskowe” – od 5 do 18 marca br.

– ponadto trwają konkursy we wszystkich województwach, w większości Lokalnych Grup Rybackich .

Polska jest liderem wykorzystania środków unijnych z PROW 2007-2013.

Agencja wypłaciła już ponad 20 miliardów złotych na konta rolników w ramach unijnych dopłat. Z tej kwoty ponad 460 milionów złotych zostało już wypłacone w pierwszym miesiącu tego roku.

Dla przykładu :Niemcy i Francja w wykorzystaniu środków Unijnych zostają daleko w tyle. W przeliczeniu na polską walutę Niemcy wykorzystali :2,8 miliarda złotych zaś Francja 3,6 miliarda złotych.

Od początku zainteresowanie programem w Polsce było bardzo duże. Rolnicy i przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego oraz inni beneficjenci do końca 2010 roku złożyli w ARiMR ok. 180 tysięcy wniosków. Ogromną popularnością cieszył się 2010 roku nabór wniosków z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Ułatwienie startu młodym rolnikom” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej”.

Taki przebieg wdrożenia PROW 2007-2013 wskazuje, że kolejna dystrybucja środków na lata 2014-2020 zostanie w pełni zrealizowana.

Dorota Olech

Fot. Autorka


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły