W jednostkach OSP rozpoczęła się kampania sprawozdawcza

W jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęła się kampania sprawozdawcza za 2012 rok. Zarządy gminne przyjęły harmonogramy zebrań strażackich na swoim terenie. Pierwsze zebrania sprawozdawcze na terenie powiatu piskiego odbyły się 9 lutego w gminie Orzysz w jednostkach Chmielewo i Góra. Obydwie jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i w styczniu otrzymały na Zarządzie powiatowym z rąk Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie Jana Słupskiego i prezesa Zarządu Powiatowego OSP Zbigniewa Włodkowskiego specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Zebrania prowadził prezes Zarządu Gminnego druh Jan Aleszczyk, który powitał zaproszonych gości: Ewę Polkowską-Krupa zastępcę burmistrza Orzysza, posła Zbigniewa Włodkowskiego prezesa Zarządu Powiatowego OSP i Pawła Pieńkosza zastępcę komendanta powiatowego PSP w Piszu. Zarządy w obydwu jednostkach otrzymały absolutorium.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Wielkopolska uczy niemarnowania żywności

    W ciągu niespełna trzech lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z budżetu na walkę z marnowaniem żywności trzy miliony złotych. Tym …

  • Trzy litery, niezliczone korzyści – OSP i KGW

    Dla lokalnych społeczności są nieocenione. Wykraczają poza ramy nazw, wpływając pozytywnie na życie społeczne i kulturę. Ochotnicy i Gospodynie budują …

  • Jak przyspieszamy rozwój Warmii i Mazur?

    Europejski Komitet Regionów to instytucja Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych w procesie decyzyjnym UE. …