85 lecie ZMW „Wici”

27 stycznia w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja pt. „Młody rolnik a perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020”. Po konferencji zorganizowano obchody jubileuszu 85-lecia powstania ZMW „Wici”.

W Boguchwale pojawili się m.in. przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta, prezes władz krajowego ZMW Dariusz Suszyński, prezes honorowy ZMW Michał Modrzejewski, prezes ZMW „Wici” w województwie podkarpackim Justyna Piekut, prezes ZMW w województwie lubelskim Magdalena Misiaszek oraz szereg obecnych członków i sympatyków ZMW oraz tych, którzy działali w organizacji przed laty. Związek Młodzieży Wiejskiej powstał 19 czerwca 1928 r. W okresie PRL w latach 1948-1957 wchodził w skład Związku Młodzieży Polskiej oraz w latach 1976-1980 w skład Związku Młodzieży Socjalistycznej. Jednak w wyniku dążeń do odrębności ZMW dwukrotnie uniezależniał się i dwukrotnie budował na nowo swoje struktury. Obecnie jest to najstarsza organizacja młodzieżowa nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Warto też zwrócić uwagę, że organizacje wojewódzkie ZMW mogą dołączyć do swojej nazwy określenie „Wici’. Z takiej możliwości korzysta organizacja w Rzeszowie.

Historię i okoliczności powstania ZMW „Wici” przypomniał przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL Jan Bury, który w latach 1990-1996 pełnił funkcję prezesa ZMW. Jan Bury przypomniał, że Podkarpacie to miejsce, gdzie w 1895 r. nie tylko ogłoszono powstanie Stronnictwa Ludowego, ale także teren, gdzie w okresie międzywojennym prężnie działał ruch młodowiejski, który potrafił zmieniać obraz ówczesnej wsi, wsi szalenie biednej i zacofanej. – Dla wielu mieszkańców wsi kursy organizowane przez ZMW „Wici” były pierwszą okazją, kiedy tak naprawdę zetknęli się z książką – podkreślał. Przypomniał też, że ZMW reprezentował bardzo szerokie spectrum działania m.in. pracę oświatowo-wychowawczą, wzbudzanie wśród mieszkańcach polskiej wsi postaw obywatelskich, zaangażowanie społeczne m.in. zakładanie spółdzielni, działalność kulturalną. Przykładem tego jest choćby Uniwersytet Ludowy w Gaci pod Przeworskiem. Bury przypominał też, że bywało, iż prowadziło to do ataków ze strony wiejskich proboszczów, którzy nie widzieli potrzeby zmian na wsi.

Jan Bury wspominał również, że zaangażował się w pracę w ZMW w latach 80., gdy założył koło ZMW w szkole średniej, w której się uczył. Także wtedy wieś wyglądała inaczej niż dzisiaj. Nie tylko nie było wielu urządzeń, ale też trudno było zdobyć nowy sprzęt do pracy na roli. Na wsi wegetowało również życie kulturalne, co powodowało, że dla aktywistów ZMW nie brakowało pracy. – Wtedy na wsiach prawie nic się nie działo, więc zakładaliśmy kluby, świetlice, gdzie potem pojawiał się pierwszy telewizor, pierwsze video, z którego korzystali mieszkańcy wsi – wspominał Jan Bury. Jak sam przyznał ZMW to część jego życia. – To także kawał historii Polski, kawał historii polskiej wsi – podsumował.

Obecnie ZMW stara się łączyć tradycje i sprostać wymogom nowoczesności. – ZMW do dziś opiera się na wartościach ruchu ludowego, czyli wzajemnej pomocy, solidarności, poszanowaniu indywidualności oraz zasadach sprawiedliwości społecznej bez przywilejów, jakie może dać pochodzenie, bogactwo, czy posiadana władza – przypomniała Justyna Piekuta. Podkreślała też, że na Podkarpaciu ZMW „Wici” nie mało wysiłku wkłada w działalność wychowawczą i szkoleniową, czego przykładem są kolonie i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z terenów wiejskich. Przypomnijmy, że w tej chwili Justyna Piekut wraz z Magdaleną Misiaszek są jedynymi kobietami sprawującymi funkcję prezesa ZMW na szczeblu wojewódzkim.

Prezes Zarządu Krajowego ZMW Dariusz Suszyński dziękując za zaproszenie podkreślał, że widzi duży potencjał rozwoju ZMW. – Mam nadzieję, że za rok za dwa na Podkarpaciu w każdej gminie będzie działała organizacja ZMW. Mam też nadzieję, że tak będzie w całym kraju – powiedział. Zaznaczał, że młodzi ludzie powinni nie bać się własnych marzeń. – Największą barierą jest nasza wyobraźnia. Więc proszę was marzcie jak najwięcej, po to, by potem spełniać te marzenia. Mam nadzieję, że kiedy za 15 lat spotkamy się na następnych obchodach jubileuszowych będzie to już inna sala. Bo ta dzisiejsza będzie za mała, żeby nas wszystkich pomieścić – podkreślił. Powiedział też, że obchody krajowe 85-lecia ZMW odbędą się jesienią.

Uroczystość obchodów 85-lecia ZMW „Wici” była też okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek, które otrzymali byli prezesi ZMW Jan Bury i Michał Modrzejewski oraz przyznania najwyższych odznaczeń ZMW m.in. odznaczenia Ignacego Solarza. Wcześniej młodzi rolnicy i działacze ZMW wzięli udział w wspomnianej konferencji pt.Młody rolnik a perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020”. Wystąpienia dotyczyły m.in. szans dla młodego rolnika wynikających z perspektywy unijnej 2014-2020, czy znaczenia produktów regionalnych, tradycyjnych i żywności wysokiej klasy dla województwa podkarpackiego. I właśnie do tej konferencji nawiązywał jej współorganizator marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta. Podkreślił on, że cieszy się, że młodzi mieszkańcy wsi tak aktywnie włączają się w dyskusję o kształcie WPR na lata 2014-2020 i zastanawiają się nad przyszłością wsi.

Seweryn Pieniążek

Fot. Autor


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …