Wsparcie dla branży motoryzacyjnej

Z przedstawicielami przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce spotkali się wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wiceministrowie gospodarki: Grażyna Henclewska, Ilona Antoniszyn-Klik, Mariusz Haładyj, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina.

Głównymi tematami rozmów były sytuacja polskiego przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce. Zdaniem wicepremiera Janusza Piechocińskiego branża motoryzacyjna to jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. To także wiele miejsc pracy, które będziemy starali się zachować. Mam nadzieję, że wspólnie wypracujemy dobre rozwiązania na trudne czasypodkreślił wicepremier.

Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina przedstawił propozycje rządu dotyczące uelastycznienia kodeksu pracy. Zaznaczył, że uruchomiono już proces legislacyjny. Rozwiązania dotyczą 12-miesięcznego czasu rozliczania i ruchomego czasu pracy. Poinformował także, że przyszłym roku realizowane będą rozwiązania w ramach przepisów dot. aktywizacji bezrobocia i podtrzymania zatrudnienia. Natomiast przedstawiciele branży wskazywali, że dobre praktyki z dużym sukcesem w tym zakresie obecne są już na niemieckim rynku. Ich zdaniem w polskich realiach konieczne byłoby również przedłużenie rządowego pakietu antykryzysowego na kolejne dwa lata.

Ważnym elementem dyskusji była kwestia korzyści związanych z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych. Przedstawiciele sektora postulowali przedłużenie funkcjonowania SSE, co ułatwiłoby podejmowanie decyzji inwestycyjnych, szczególnie w trudnych dla gospodarki czasach. Kierownictwo resortu gospodarki zapewniło, że ministerstwo przygotowuje taki projekt. Potrzebna jest jednak zgoda ministra finansów w tej sprawie.

Ponadto, uczestnicy spotkania zgłaszali też konieczność zwiększenia dynamiki działań Międzyresortowego Zespołu ds. Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego, przede wszystkim w ramach propozycji związanych z akcyzą i podatkiem ekologicznym. Sugerowali także udział przedstawicieli przemysłu i rynku motoryzacyjnego w obradach Zespołu. Uczestnicy rozmów uzgodnili, że będę cyklicznie podejmować dialog, aby wypracować kierunki działań dla sektora.

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły