Podsumowano rok senioralny

W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja podsumowująca” Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 – rezultaty i wyzwania na przyszłość” . Uczestniczył w niej poseł Jarosław Górczyński.

– Kończy się Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ale nie kończy się jego idea – powiedział podczas konferencji Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. – W tym roku w ministerstwie nie tylko mówiliśmy o problemach osób starszych, ale też wiele zrobiliśmy. Warto wspomnieć choćby o powołaniu Departamentu Polityki Senioralnej czy uruchomieniu „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 – 2013” . W tym roku na ten program przeznaczyliśmy 20 mln zł, w przyszłym roku przeznaczymy 40 mln.„  Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał, że wysiłki Polski w tym zakresie zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andora, który wymienił nasz kraj jako jeden z trzech, które najwięcej zrobiły w tym roku w dziedzinie polityki senioralnej. Minister przywołał także przykład Irlandii, gdzie powstał obywatelski parlament seniorów, jako dobry przykład do naśladowania. Tegoroczny program ASOS podsumowała Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS Marzena Breza, zaznaczając, że cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. Podkreślono też, jak istotne w trakcie realizacji konkretnych przedsięwzięć jest partnerstwo publiczno-społeczne, z którego korzystają samorządy przy aktywizowaniu osób starszych. Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne, których tematem były działania sektora publicznego i niepublicznego w obszarze aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej. Konferencja została zorganizowana przez MPiPS w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły