Myślisz o zostaniu kierowcą? Przygotuj się na zmiany

Już od 19 stycznia obowiązują nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Największe zmiany zaszły przede wszystkim w egzaminie teoretycznym, w którym zwiększono oraz utajniono pulę pytań testowych. Jak widać, o upragnione prawko będzie trudniej. Pytanie tylko, czy nowe przepisy zagwarantują bycie dobrym kierowcą?

Egzamin na prawo jazdy składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszej z nich, kandydaci na kierowców, muszą popisać się wiedzą oraz znajomością przepisów w ruchu drogowym, zaś w drugiej muszą udowodnić, że prowadzenie samochodu to dla bułka z masłem.

Zmiany w części teoretycznej

Do tej pory ze zdawalnością tej części egzaminu nie było większych problemów. Nic w tym dziwnego. Kandydaci na kierowców mogli wcześniej zaznajomić się z treścią obowiązujących pytań. Zgodnie z nowymi przepisami test egzaminacyjny będzie składał się z 20 pytań dotyczących wiedzy podstawowej oraz 12 pytań wiedzy specjalistycznej z zakresu kategorii prawa jazdy, o którą ubiega się zdający. Niestety, pytania testowe od tej pory nie będą już znane uczestnikom egzaminu. Ten fakt zapewne nie pociesza przyszłych zdających, zwłaszcza, że w starej formie wszystkie testy były znane i cała trudność przy egzaminie teoretycznym polegała tylko na nauczeniu się ich na pamięć. Nowe testy nie zostaną nigdzie opublikowane. Przyszli kierowcy, by uzyskać prawo jazdy kategorii B, zamiast 18 pytań wylosowanych z puli 500 – jak dotąd – będą odpowiadali na 32 pytania z puli 3 tysięcy pytań. Odpowiadając na pierwszych 20 pytań, zdający będzie miał tylko 20 sekund na przeczytanie każdego z nich i 15 sekund na odpowiedź.

Uwaga! Do poprzednich pytań i oddanych odpowiedzi nie będzie powrotu, co oznacza brak możliwości poprawienia zaznaczonych pozycji.

Na szczęście test, tak jak dotychczas, będzie w formie jednokrotnego wyboru. Mogą zdarzyć się pytania, gdzie odpowiedź będzie polegała na wyborze pomiędzy odpowiedzią TAK lub NIE. Na pytanie TAK lub NIE zdający będzie miał do dyspozycji 35 sekund i w tym czasie, licząc od wyświetlenia pytania, będzie musiał udzielić odpowiedzi. W przypadku pytań posiadających trzy warianty odpowiedzi, czas na odpowiedź będzie wynosiła 50 sekund. W sytuacji, gdy w ciągu przeznaczonego na pytanie czasu nie zostanie udzielona żadna odpowiedź, to skutkiem tego będzie nieotrzymanie za to pytanie żadnych punktów.

Nie każde pytanie na egzaminie teoretycznym będzie oceniane tak samo. Będą one miały różną wartość punktową. Za jedno pytanie będzie można otrzymać od jednego do trzech punktów. Zdający będzie mógł uzyskać maksymalnie 74 punkty, a pozytywny wynik egzaminu będzie uzależniony od osiągnięcia 68 punktów. Zdający na prawo jazdy musi być, zatem niemal bezbłędny. Czas trwania egzaminu nadal będzie wynosił 25 minut.

A co z egzaminem praktycznym?

Do tej pory ta część egzaminu na prawo jazdy była najbardziej stresująca dla kursantów. Zmiany w tym przypadku nastąpią tylko w stosunku do przyszłych motocyklistów. Teraz będą oni musieli wykonać kilka dodatkowych manewrów na placu manewrowym, w postaci ominięcia przeszkody oraz przejazdu pomiędzy ustawionymi bramkami.

Egzamin zdrożeje

Cena egzaminu teoretycznego wynosić będzie 30 zł, a więc wzrośnie w porównaniu do obecnego poziomu o 8 zł. Egzamin praktyczny natomiast zdrożeje do 140 zł, co będzie ceną zwiększoną o 28 zł w porównaniu do obecnej stawki. Podsumowując, łączna cena egzaminu na prawo jazdy zwiększy się o 36 złotych.

Zaczną obowiązywać nowe wzory prawa jazdy

Na skutek nowelizacjiustawy o kierujących pojazdami zostaną wprowadzone nowe wzory dokumentu na prawo jazdy. Wprowadzenie nowego wzoru nie pociągnie za sobą obowiązku natychmiastowej wymiany dokumentu. Dotychczasowe dokumenty, wydane bezterminowo, będą wymieniane w latach 2028-2033. Blankiety nowego dokumentu zaprezentowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Uwaga! Po 19 stycznia wydawane będą nowe wzory dokumentów z kolorowym zdjęciem i z nowoczesnymi zabezpieczeniami. Nowe prawo jazdy będzie miało m.in. naniesiony mikrodruk i hologram.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły