Agroprzedsiębiorcy RP 2012 wyłonieni

5 grudnia br. poznaliśmy laureatów konkursu Agroprzedsiębiorca RP 2012. Uroczysta gala odbyła się w pięknych wnętrzach warszawskiego Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II. Zwycięzcom wręczano oficerskie szable i buzdygany.

Oprócz licznych przedstawicieli agrobiznesu, na uroczystość przybyli reprezentanci kancelarii prezydenta RP, parlamentu, rządu, samorządu, świata nauki i media.

Konkurs „Agroprzedsiębiorca RP” organizowany jest od 20 lat. Jego celem jest nobilitowanie przedsiębiorców z sektora rolnego, którzy wyróżniają się znaczącymi dokonaniami w prowadzonych przez nich agrofirmach. Kandydatów do tytułu rekomendują osoby, będące autorytetami w zakresie agrobiznesu i rolnictwa.

Zwycięzcy nagradzani są w trzech kategoriach: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP i Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP.

Najbardziej zaszczytny tytuł – Wybitnego Przedsiębiorcy RP mogą otrzymać przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy wcześniej zostali Wzorowymi  Agroprzedsiębiorcami RP. Tylko w wyjątkowych przypadkach, Wybitnym Przedsiębiorcą RP może zostać biznesmen rolny, który nie posiada tytułu Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP, lecz w prowadzeniu swojej firmy osiąga znakomite wyniki.

Tytułem Wybitnego Agroprzedsiębiorcy RP 2012 uhonorowani zostali:

–         Czesław Cieślak, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole;

–         Lech Krukowski, twórca i współwłaściciel firmy Victoria Cymes w Wałczu.

 

Tytuł Wzorowego Agroprzedsiębiorcy RP 2012 zdobyli:

–         Zbigniew Ajchler, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zdrowie” w Izdebnie i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubosinie;

–         Grzegorz Gańko, prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu;

–         Beata i Jarosław Goszczyccy, twórcy i właściciele Piekarni Tyrolskiej w Olsztynie;

–         Zdzisław Kraszewski, współwłaściciel Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Dąbrowa Łazy;

–         Marian Pankowski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego „Gałopol” Sp. z o.o. w Gałowie;

–         Zdzisław Paszkiewicz, prezes Zarządu Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Tulcach;

–         Maria i Kazimierz Słabkowscy, właściciele Gospodarstwa Rolnego w Dzikim Borze;

–         Leszek Kazimierz Sułek, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie;

–         Jerzy Wilczewski, twórca i właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego w Białousach;

–         Jacek Wyrębski, prezes Zarządu Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. w Osięcinach.

Tytuł Zasłużonego Promotora Agrobiznesu RP 2012, który przyznawany jest ludziom szczególnie zasłużonym w obsłudze rolnictwa i agrobiznesu otrzymali:

–         Krzysztof Radziszewski, prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie;

–         Wiesław Zyk, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.

 

Rekomendacje do tego tytułu mogą pochodzić wyłącznie od rolników i agroprzedsiębiorców.

Nagrody wręczali honorowi patroni konkursu: Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP i Stanisław Kalemba – minister rolnictwa i rozwoju wsi, który podkreślił, że laureaci konkursu to elita przedsiębiorców rolnych. Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak, gratulując laureatom stwierdził:

Jesteście Państwo liderami branży rolno-spożywczej, profesjonalistami w prowadzeniu i promowaniu polskich agroprzedsiębiorstw. Dzięki swojej pracowitości, kreatywności, a nade wszystko konsekwencji w dążeniu do wyznaczonych celów, osiągnęliście Państwo bardzo wiele.

– Dzisiejsi laureaci udowadniają, że w trudnej pracy w sektorze rolnym, w agrobiznesie można odnosić sukcesy. Osiągamy doskonałe rezultaty w międzynarodowej wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi dzięki takim właśnie ludziom. (…) Wierzę, że inni pójdą w Wasze ślady – powiedział minister Kalemba zwracając się do zwycięzców.

Uroczystość wzbogacił występ zespołu ludowego „Promni” z warszawskiej SGGW.

(jot)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły