Świętokrzyski FML ma nowego prezesa!

W dniach 9 – 10 listopada 2012 roku w Wólce Milanowskiej, odbyło się Wojewódzkie Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Zarządu Forum Młodych Ludowców województwa świętokrzyskiego.  W zebraniu wzięło udział 59 delegatów na 80 wybranych na powiatowych zebraniach sprawozdawczo – wyborczych.

W okresie ostatniej kadencji ustępujący zarząd podejmował wiele cennych inicjatyw na rzecz propagowania i tworzenia wizerunku FML. Bez wątpienia wielkiem sukcesem zarządu jest powołanie struktur powiatowych we wszystkich powiatach znajdujących się na terenie województwa.  Zarząd również aktywnie uczestniczył w organizowaniu Europikników, obchodów rocznicowych powstania Polskiej Komisji Likwidacyjnej czy w podejmowaniu akcji charytatywnych.

Na zorganiozwanym spotkaniu, sprawozdanie z minionej kadencji Zarządu Wojewódzkiego FML, złożył dotychczasowy prezes organizacji Michał Godowski.

Podkreślić należy, że w zebraniu uczestniczyli następujący goście:

 • Grzegorz Dziubek – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach, wicewojewoda świętokrzyski,
 • Piotr Żołądek – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach, członek zarządu województwa świętokrzyskiego,
 • Dariusz Klimczak – prezes Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców, członek zarządu województwa łódzkiego,
 • Małgorzata Muzoł – świętokrzyski kurator oświaty,
 • Grzegorz Świercz – prezes zarządu Grodzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kielcach,
 • Jan Moskwa – starosta pińczowski,
 • Arkadiusz Piecyk – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
 • Andrzej Łach – dyrektor oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach,
 • Jan Mazur – Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
 • Stanisław Durlej – redaktor naczelny „Ludowca Świętokrzyskiego”,
 • Marcin Skorupiński – prezes łódzkiego FML

Podczas zebrania odbyły się wybory prezesa zarządu wojewódzkiego FML oraz do władz wojewódzkich, a także delegatów na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia FML.

Nowym prezesem Zarządu Wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców został Paweł Gratka – 27 letni działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego z gminy Raków położonej w powiecie kieleckim. W swoim przemówieniu nawiązał do ogromnych wartości historycznych i ideologicznych, które są mocno związane z ruchem ludowym, jak również przedstawił główne cele i wyzwania stojące przed Forum Młodych Ludowców w najbliższych latach.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły