Gorący okres wyborów władz powiatowych PSL na Mazowszu

Maków

25 sierpnia 2012 r. obradował Zjazd Powiatowy PSL w powiecie Makowskim. Gośćmi zjazdu byli: Adam Struzik – prezes ZW PSL, dr Roman Zakrzewski – przewodniczący Rady Powiatu Makowskiego; mł. bryg. Tadeusz Ciak – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.

Podczas zjazdu uhonorowano zasłużonych działaczy odznaczeniami: medalem Wincentego Witosa kolegę Jerzego Wilkowskiego, a złotą koniczynką kolegę Bogdana Żebrowskiego. W szeregi PSL w powiecie makowskim wstąpiło 10 nowych członków. Przewodniczącym zjazdu został Jarosław Napiórkowski – wójt gminy Sypniewo, a sekretarzem Ilona Politowska – prezes FML w Makowie Mazowieckim.

72 delegatów wybrało nowe władze PSL w powiecie Makowskim. Prezesem ZP PSL został ponownie kolega Mirosław Augustyniak – Radny Województwa Mazowieckiego, który otrzymał 64 głosy. Wybrano także 24-osobowy Zarząd Powiatowy oraz 3-osobową komisję rewizyjną.

Delegatami na Zjazd Wojewódzki PSL zostali: Mirosław Augustyniak, Zbigniew Deptuła, Jarosław Napiórkowski, Włodzimierz Załęski, Jadwiga Glinka, Ilona Politowska, Stanisław Rzewnicki, Zbigniew Kamiński, Marcin Napiórkowski.

Delegatem na Kongres został wybrany kolega Zbigniew Deptuła – starosta powiatu makowskiego. Najważniejszą uchwałą zjazdu było podjęcie działań zmierzających do większej współpracy Zarządów Powiatowych PSL subregionu ostrołęckiego, celem skuteczniejszej realizacji działań politycznych, w tym subregionie, związanych z najbliższymi wyborami parlamentarnymi.

Legionowo

23 sierpnia 2012 r. w przededniu powołania pierwszego niekomunistycznego rządu, odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów PSL powiatu legionowskiego.

Od złożenia kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa – duchowego przywódcy ruchu ludowego w czwartek w Jabłonnie odbył się III Powiatowy Zjazd PSL Powiatu Legionowskiego. Wśród zaproszonych gości przybył m.in. Adam Struzik – prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Olga Muniak wójt gminy Jabłonna oraz Antoni Kręźlewicz – prezes Zarządu Powiatowego PSL w Nowym Dworze Mazowieckim. Wielkim nieobecnym Zjazdu był Roman Malinowski, w latach 1980-1985 wicepremier, od kwietnia do października 1980 minister Przemysłu Spożywczego i Skupu, marszałek Sejmu IX kadencji (1985-1989), prezes NK ZSL w latach 1981-1989, potem należący do PSL. Poseł na Sejm PRL VII, VIII i IX kadencji (1976-1989). Niestety względy zdrowotne nie pozwoliły zasłużonemu dla Ruchu Ludowego działaczowi wziąć udział w zjeździe. Zjazd powiatu legionowskiego został zwołany także w nieprzypadkowym terminie, w przededniu 23 rocznicy powołania niekomunistycznego rządu, Rządu Tadeusza Mazowieckiego, w którym zasiedli członkowie Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Biorąc odpowiedzialność za losy kraju.

Podczas zjazdu zebrani delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Powiatowego PSL oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej. Delegaci udzielili absolutorium ustępującym władzom powiatowym oraz dokonali wyboru prezesa Zarządu Powiatowego PSL oraz nowego Zarządu Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Prezesem na kolejną kadencje został wybrany ponownie Artur Pozorek. Podczas dyskusji wiele miejsca poświecono podjęciu starań o ufundowanie sztandaru organizacji powiatowej PSL w Legionowie.

Szydłowiec

W Szydłowcu odbył się Zjazd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach trwającej kampanii sprawozdawczo-wyborczej naszego stronnictwa. Gośćmi Zjazdu byli: Adam Struzik – marszałek Województwa Mazowieckiego, prezes ZW PSL, Włodzimierz Górlicki – starosta szydłowiecki, Marek Sokołowski – przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu i Krzysztof Bernatek – sekretarz powiatu.

W zjeździe uczestniczyło 44 delegatów z gmin powiatu szydłowieckiego: Szydłowca, Chlewisk, Jastrzębia, Mirowa i Orońska. Zjazd otworzył Adam Wlazło – prezes Zarządu Powiatowego PSL w Szydłowcu mijającej kadencji, a obecnie wybrany na prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego w Szydłowcu – powitał gości zjazdu i delegatów, a wśród nich prezesów Zarządów Gminnych PSL: Krzysztofa Rejczaka z Chlewisk, Ireneusza Bodo z Jastrzębia, Leszka Suwara z Mirowa i Romana Woźniaka z Orońska. Obrady Zjazdu poprowadził Adam Włoskiewicz przy pomocy sekretarza Renaty Suwara.

W wyborach tajnych z pośród dwóch kandydatów dokonano wyboru prezesa Zarządu Powiatowego, którym został Roman Woźniak, będący delegatem z gminy Orońsko.

W trakcie trwania zjazdu głos zabrał również Adam Struzik, który pozytywnie ocenił działalność struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie szydłowieckim. W ostatnich wyborach do sejmiku województwa, na terenie powiatu kandydaci ludowców otrzymali ponad 5 tysięcy głosów. Partia w wyborach do Sejmiku na Mazowszu osiągnęła 23% poparcie.

Marszałek Struzik odniósł się także do aktualnej sytuacji w kraju. Podkreślił, że gdy Polska negocjuje przyszły kształt budżetu UE, jest ważny spokój i racjonalne myślenie. W czasie, gdy Polska jest w „samym ogniu”, trudnych negocjacji, osłabienie Polski wewnętrznymi sporami, będzie wykorzystane na jej niekorzyść. Jesteśmy największym beneficjentem polityki spójności, destabilizacja Polski w tym czasie byłaby ciosem w nasz przyszły rozwój. Bardzo ważną rolą PSL w życiu publicznym jest, więc budowanie stabilnych warunków rozwoju Polski. Marszałek Struzik podkreślił także, że pomimo drakońskich podatków z tytułu tzw. janosikowego, wypłacanych na rzecz innych województw, samorząd województwa przekazał w minionych latach ponad 650 milionów z własnego budżetu na rzecz gmin i powiatów województwa mazowieckiego, w ramach instrumentów wsparcia. Powiat szydłowiecki to obszar problemowy – mówił marszałek. – Gminy powiatu szydłowieckiego, są na samym dole tabeli dochodowej. Na terenie powiatu wskaźnik wytwarzanego PKB wynosi niecałe 50% średniej unijnej, gdy na przykład w Warszawie, wskaźnik ten wynosi ponad 150%.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły