Zakupiłeś zepsuty artykuł żywnościowy? Zareklamuj go!

Zakupioną w sklepie żywność można zareklamować u sprzedawcy, który odpowiada za niezgodność artykułów spożywczych z umową. Oznacza to, że produkty żywnościowe podlegają takiej samej ochronie, jak wszystkie inne produkty zakupione przez konsumenta. Jedyną różnicą jest kwestia terminów reklamacji, które w tym przypadku są znacznie krótsze, niż w sytuacji produktów nieżywnościowych. W związku z tym, jeżeli dokonaliśmy nieudanego zakupu, nie wahajmy się skorzystać z przysługujących nam praw.

Większość konsumentów jednogłośnie może stwierdzić, że zdarzyło się im, chociaż raz w życiu zakupić zepsutą żywność. W tej sytuacji wielu z nich, niestety zapomina o możliwości zareklamowania wadliwego produktu, ponieważ nie są świadomi, jak należy dochodzić przysługujących im praw.

Niezgodność towaru z umową

Zgodnie z definicją za towar niezgodny z umową uznaje się m.in. produkt, który nie ma cech właściwych dla towaru danego rodzaju. W przypadku artykułów żywnościowych najczęściej produkt jest nieświeży, przeterminowany albo niezgodny z opisem na opakowaniu. W takiej sytuacji należy powiadomić sprzedawcę o wykryciu wady w towarze, niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Wtedy nie utracimy przysługujących nam praw związanych z możliwością zareklamowania produktu. Konsument zawsze ma prawo złożyć w takiej sytuacji reklamację do sprzedawcy. Trzeba jednak pamiętać o ważnych terminach.

Uwaga! Klient ma prawo do reklamacji także towaru spożywczego, który nie spełnia odpowiednich warunków, jakie powinien jest spełniać lub o jakich zapewniał go sprzedawca.

Terminy

W celu zachowania przysługujących uprawnień, konsument powinien poinformować sprzedawcę o wykryciu wady w towarze niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Warto zwrócić uwagę na istniejące różnice ze względu na to, czy towar został zakupiony luzem czy jest paczkowany. Tak więc, mamy 3 dni na reklamację od dnia otwarcia opakowania towaru paczkowanego oraz 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru w przypadku towaru sprzedawanego luzem odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.

Dodatkowym warunkiem dla tego, aby reklamacja była ważna jest obowiązek powiadomienia sprzedawcy o niezgodności towaru z umową nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości lub terminu jego przydatności do spożycia oznaczonej na opakowaniu, chyba, że taka nie została ustalona.

Uwaga! Terminy związane z reklamacją towaru biegną zawsze na nowo w razie wymiany towaru.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły