Ministerstwo Gospodarki zadziałało prawidłowo

Nie wszystkie instytucje państwowe zachowały należytą czujność wobec Amber Gold. Ale były też takie, które zadziałały wzorowo – np. Ministerstwo Gospodarki, kierowane przez wicepremiera Waldemara Pawlaka.  

Co ciekawe, już w lutym 2010 r. Ministerstwo Gospodarki skierowało do Komisji Nadzoru Finansowego pismo sugerujące naruszenie przez Amber Gold Sp. z o.o. przepisów związanych z wykonywaniem usług bankowych.

21 czerwca 2010 r. po przeprowadzonym postępowaniu nadzorczym Minister Gospodarki wydał decyzję zakazującą spółce wykonywania działalności składowej. Ponadto  resort poinformował prokuraturę o tej decyzji oraz jej podstawie prawnej, jaką było złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do prowadzenia przedsiębiorstwa składowego.

Prokuratura 15 lipca 2010 r. odmówiła wszczęcia postępowania wobec braku znamion czynu zabronionego w postaci złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym. Motywowała to tym, że oświadczenie musi być nieprawdziwe nie tylko obiektywnie, ale też subiektywnie.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły