Zobacz co mówi Waldemar Pawlak o Stanisławie Kalembie

Jestem przekonany, że pan Stanisław Kalemba skutecznie podejmie działania zmierzające do tego, aby przywrócić dobre imię tych wszystkich, którzy rzetelnie pracują w obszarze rolnictwa i zadba o to, aby oczyścić te instytucje z tych, którzy naruszyli granice przyzwoitości, a szczególnie jeżeli naruszyli granice prawa. Bardzo ważne jest pojęcie działań i w tym zakresie jestem przekonany, że pan Stanisław Kalemba też sięgnie po ekspertów i współpracowników, którzy wychodzą poza środowiska polityczne w zakresie polityki europejskiej, aby tutaj osoba, która będzie koordynowała politykę europejską mogła sprawnie, skutecznie wejść w ten proces kształtowania europejskich rozwiązań w zakresie polityki rolnej. Chcę podkreślić, że ze strony PSL będziemy też proponowali, powracali do tych działań, które jeszcze w 95 roku były rozpoczęte, był to początek reformy centrum i polegały te rozwiązania na wyraźnym zarysowaniu kto zajmuje stanowiska polityczne w tej najwyższej hierarchii państwowej. Jak Państwo wiedzą dzięki wtedy przyjętym rozwiązaniom dzisiaj, z chwilą kiedy premier składa rezygnację, rada ministrów składa rezygnację, automatycznie rezygnację składają także wiceministrowie, wojewodowie, wicewojewodowie, a więc jest jasno narysowana ścieżka, gdzie są stanowiska polityczne i nie ma dyskusji o tym, że tutaj dokonywana jest zmiana polityczna. Bardzo ważne jest też, żeby narysować tą jasną przestrzeń polityczną i przestrzeń służby cywilnej, aby było wiadomo, że z punktu widzenia efektu wyborów, decyzje i kierunki określają ci, którzy uzyskali zaufanie wyborców, natomiast w obszarze wykonania tych zadań, w granicach prawa i na podstawie prawa podejmują działania kompetentni urzędnicy. Bardzo ważne jest, żebyśmy podejmowali te działania, które zmierzają do zmian i modernizacji polityki rolnej, tak aby wprowadzać trwałe zasady, jak chociażby trwałe zagospodarowanie państwowej ziemi. Bardzo ważne jest, aby w tym zakresie te procesy uległy przyspieszeniu tak, aby te zasoby państwowej ziemi znalazły trwałych gospodarzy, trwałych właścicieli tak, aby na przyszłość była tutaj w pełni prywatna własność ziemi. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące rozwiązań systemowych, podatkowych to bardzo ważne jest wchodzenie w tą przestrzeń ogólnych zasad rozliczania się podatków natomiast będziemy też bardzo wyraźnie i stanowczo protestowali przeciwko nowym pomysłom na przykład na jakiekolwiek formy podatku katastralnego. Bardzo ważne jest, żeby wprowadzić rozwiązania, które będą wprowadzały i jednolite zasady rozliczania podatkowego, ale jednocześnie, żeby nie było przy tej okazji dodatkowych obciążeń nakładanych na szeroko rozumianą gospodarkę. Jeszcze raz chcę wyrazić przekonanie, że pan Stanisław Kalemba stanowczo i konsekwentnie, z tą wielkopolską solidnością podejmie się wypełnienia tych zadań.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Wielkopolska uczy niemarnowania żywności

    W ciągu niespełna trzech lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył z budżetu na walkę z marnowaniem żywności trzy miliony złotych. Tym …

  • Trzy litery, niezliczone korzyści – OSP i KGW

    Dla lokalnych społeczności są nieocenione. Wykraczają poza ramy nazw, wpływając pozytywnie na życie społeczne i kulturę. Ochotnicy i Gospodynie budują …

  • Jak przyspieszamy rozwój Warmii i Mazur?

    Europejski Komitet Regionów to instytucja Unii Europejskiej, której głównym zadaniem jest reprezentowanie interesów regionalnych i lokalnych w procesie decyzyjnym UE. …