Rozmowy w Wilnie o reformie WPR

W Wilnie, 22 lipca 2013 r., odbyło się spotkanie przewodniczących komisji do spraw rolnych parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące …

Czytaj Więcej

10 lat po Kopenhadze

Obecne negocjacje perspektywy finansowej 2014-2020 zbiegają się z 10 rocznicą negocjacji w Kopenhadze, określających warunki członkostwa Polski w Unii Europejskiej. …

Czytaj Więcej

Równe warunki w ramach WPR 2014 – 2020

Polscy rolnicy oczekują zrównania warunków przyznawania płatności bezpośrednich – podkreślił podczas konferencji prasowej w Sejmie minister Stanisław Kalemba. Minister zaznaczył, …

Czytaj Więcej

W stronę wielofunkcyjnego rozwoju wsi

Od wspierania produktywności rolnictwa, do polityki wielofunkcyjnej, zintegrowanej ze środowiskiem i rozwojem obszarów wiejskich – takie przeobrażenia przeszła Wspólna Polityka …

Czytaj Więcej