Gospodarz, reformator, działacz

Rozmowa z Ryszardem Rotterem, starostą poddębickim • Jakie działania podejmowane są w powiecie? – Z dużym wysiłkiem, stopniowo rozwiązujemy ciążący …

Czytaj Więcej