Stać nas na jeszcze więcej

Rozmowa z Dariuszem KLIMCZAKIEM, prezesem Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców, sekretarzem Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL • Jesteśmy w przededniu krajowego …

Czytaj Więcej