Dwie dekady Konstytucji RP

Forum Myśli Społecznej im. Zygmunta Jana Rumla – debata w Kielcach Świętokrzyski oddział Forum Myśli Społecznej im. Zygmunta Jana Rumla …

Czytaj Więcej