Czy wiemy co jemy?

O systemie bezpieczeństwa obrotu środkami ochrony roślin. Zbyt długi czas badania obecności pestycydów – zarówno w płodach rolnych, jak i …

Czytaj Więcej

Kiedy zaczniemy lepiej zarabiać

Około 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej płacy w kraju, wynoszącej 4574 zł. Tylko najwyższa kadra kierownicza osiągnęła europejski poziom wynagrodzeń. …

Czytaj Więcej