Mieszkaniowe plany rządu

a construction site on which construction of a new multystoried house is carried out.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego”, przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa. NPM to, jak zapewnia …

Czytaj Więcej