Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

 

Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

 

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Polski ustawodawca chce wspierać rozwój płatności bezgotówkowych. W ten sposób realizuje założenia unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych, której celem jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych, dokonywanych w różnych formach. Płatności gotówkowe muszą jednak pozostać, nie można ich całkowicie wyeliminować. Za odmowę już teraz grożą dotkliwe konsekwencje.

Ulgi podatkowe na zakup terminala płatniczego

Polski Ład wprowadził do ustawy o CIT art. 18ef (oraz odpowiadający mu art. 26hd do ustawy o PIT), który przewiduje możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatki na terminal i jego obsługę. Najwyższe odliczenie (2,5 tys. zł) przysługuje podatnikom zwolnionym z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zdaniem MF, teoretycznie pokusa niewykazania dochodu do opodatkowania jest dla nich największa. Ulga na terminal, któremu nic nie umknie, miało więc w założeniu tę pokusę równoważyć.

Pozostałym sprzedawcom resort finansów zaproponował odliczenie w wysokości 1 tys. zł. Mali podatnicy, którzy korzystać będą regularnie z nowego, 15-dniowego terminu zwrotu VAT (obwarowanego dużą liczbą warunków) będą natomiast mogli zwiększyć odliczenie o dodatkowe 1 tys. zł (maksymalnie do 2 tys. zł).

Zachęty do zmiany formy płatności

Wśród zachęt można wymienić przede wszystkim ulgę na nabycie terminala płatniczego oraz obsługę transakcji płatniczych przy jego użyciu. Ulga obejmuje wydatki na zakup urządzenia, a także opłaty wynikające z umowy najmu lub dzierżawy oraz niektóre opłaty związane z korzystaniem z takiego urządzenia. W ten sposób podatnicy mają zostać zachęceni do zakupu lub wynajęcia terminala. Warto dodać, że wyższy limit ulgi przysługuje podatnikom, którzy nie są zobowiązani do posiadania kasy rejestrującej, gdyż ci, którzy mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej, są ustawowo zobowiązani do zapewnienia możliwości zapłaty kartą w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana. Można więc powiedzieć, że ich do posiadania terminala zachęcać nie trzeba, a przynajmniej nie w takim stopniu, jak pozostałych podatników. Zachętą do stosowania płatności bezgotówkowych ma być z kolei możliwość skorzystania z 15-dniowego zwrotu VAT przez podatników, u których co najmniej 80 proc. sprzedaży dotyczą płatności przy użyciu karty płatniczej, płatności mobilnych oraz polecenia przelewu.

Sankcje za niestosowanie rozliczeń gotówkowych

Przedsiębiorcy nie mogą jednak całkowicie zrezygnować z przyjmowania gotówki. Za odmowę przyjęcia zapłaty w tej formie już teraz grożą kary. Wśród sankcji za niestosowanie rozliczeń gotówkowych przez podmioty do tego zobowiązane, czyli te, które mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej, wyróżnić należy m.in. ograniczenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25 dni oraz wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych. Może to stanowić dla podatnika realną dolegliwość.

(KK, WK, Ben Sassi)

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły