Nowe ustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Sejm poparł część poprawek Senatu do nowelizacji specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych. 

Sejm poparł część poprawek Senatu do nowelizacji specustaw przesyłowych. Chodzi o usprawnienie procesu inwestycyjnego obejmującego przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Rozbudowa elektroenergetycznej sieci przesyłowej jest niezbędna do zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, stabilności i pewności poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych. Chodzi także o dalsze usprawnianie inwestycji w gazową sieć przesyłową oraz infrastrukturę służącą przesyłowi ropy naftowej i paliw płynnych. Jednocześnie, konieczne jest utrzymanie istniejących obiektów w należytym stanie.

Przygotowanie i realizacja strategicznych inwestycji w sektorze energetycznym na podstawie ogólnych przepisów jest czasochłonne – czas potrzebny do pozyskania wszystkich niezbędnych aktów administracyjnych wynosi średnio 56 miesięcy. Dzięki specustawom istnieje możliwość znacznego skrócenia tego okresu – zmiany mają skrócić ten czas do sześciu miesięcy. Obecnie czas przygotowania inwestycji w oparciu o specustawy wynosi ok. 19 miesięcy. W związku z tym, rozszerzono katalog strategicznych inwestycji dotyczących sieci przesyłowych oraz inwestycji w sektorze gazowym.

W ustawie zagwarantowano udział operatorów systemów przesyłowych w procesie planistycznym dotyczącym m.in. uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Doprowadzi to do wyeliminowania – występującej obecnie bardzo często – sytuacji powstawania kolizji infrastruktury służącej do przesyłania energii elektrycznej oraz paliw gazowych z innymi obiektami budowlanymi.

Wprowadzono przepisy związane z przewidzianym połączeniem spółek Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, które zaplanowane zostało na I kwartał 2021 r.

Zaproponowane zmiany przyczynią się do zmniejszenia liczby prowadzonych postępowań oraz wytwarzanych dokumentów. Uproszczą także działanie strategicznych spółek energetycznych oraz pozwolą im na sprawniejsze przygotowanie i realizację inwestycji infrastrukturalnych.

 

(WK, KK-Ż, Ben Sassi)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły