Rząd wydłuża termin uchwalenia budżetów samorządów

Wyjątkowo do 31 marca 2021 r., a nie do 31 stycznia, samorządy będą mogły uchwalić swoje budżety – to decyzja premiera po apelach samorządowców. Projekty budżetów powinny być złożone w terminie, ale z możliwością zmian.

Podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej” procedowanej w Senacie rząd zgłosi bardzo ważne dla samorządów zmiany – dotyczące uchwalania ich budżetów oraz możliwości wstrzymywania biegu terminów przez organy administracji publicznej.

Więcej czasu na budżety

Jak informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji na stronie internetowej resortu, MSWiA we współpracy ze stroną samorządową przygotuje rozwiązanie wprowadzające jednorazowe wydłużenie terminu uchwalenia budżetu JST w roku 2021 do 31 marca. Propozycja zostanie zgłoszona podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej” procedowanej obecnie w Senacie. W normalnym trybie samorządy mają czas na uchwalenie budżetów do 31 stycznia.

Wstrzymanie biegu terminów

Zgodnie z ustaleniami, MSWiA przygotowało, po konsultacji z Ministerstwem Sprawiedliwości, projekt przepisów dotyczących terminów w postępowaniu administracyjnym, który zostanie zgłoszony podczas prac nad zmianą ustawy „COVID-owej” procedowanej obecnie w Senacie.

Zawarte w projekcie rozwiązania przewidują m.in. możliwość wstrzymywania biegu terminów przez organy administracji publicznej na okres nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością ponownego wstrzymania ich biegu, za zgodą organów III instancji. Projekt wraz z uzasadnieniem jest przedmiotem konsultacji w organizacjach samorządowych.

(MSWiA, WK, autor)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły