Potrafimy walczyć i współdziałać

Rozmowa ze STEFANEM KRAJEWSKIM, posłem na Sejm RP, prezesem Zarządu Wojewódzkiego podlaskiej organizacji PSL

ZIELONY SZTANDAR: Rok z okładem pełni pan funkcję posła na Sejm RP. Co pana skłoniło, by kandydować? Czy dzisiaj nie żałuje pan tej decyzji?

STEFAN KRAJEWSKI: Decyzja o kandydowaniu do Sejmu była naturalną konsekwencją pełnienia funkcji prezesa podlaskich ludowców. Uznałem, że jako lider ugrupowania w regionie powinienem przewodzić liście PSL do parlamentu. Takie było także oczekiwanie naszych struktur – otrzymywałem liczne sygnały z organizacji gminnych, powiatowych i na szczeblu wojewódzkim, że powinienem poprowadzić drużynę Koalicji Polskiej – PSL –Kukiz’15. Nie żałuję, bo udało się odzyskać parlamentarny mandat podlaskich ludowców zawłaszczony w poprzedniej kadencji przez Mieczysława Baszko, który zdradził nasze zielone barwy. Po raz kolejny pokazaliśmy, że potrafimy walczyć i współdziałać, bo ten sukces, to zasługa wszystkich kandydatów z listy, którzy otrzymali społeczne poparcie.

Obejmując mandat poselski dysponował pan już bardzo dużym doświadczeniem politycznym i miał stały kontakt z parlamentem. Czy mimo tego w praktyce działania w Sejmie specyfika jego uwarunkowań w jakiś sposób pana zaskoczyła?

– Zaskoczeniem był jedynie sposób uprawiania polityki przez obecną partię rządzącą. Na poziomie samorządu PiS także potrafił nieźle rozrabiać, jednak mieściło się to w pewnych ramach kultury politycznej i dobrego obyczaju. Na poziomie parlamentu PiS nie ma natomiast żadnych zahamowań. Sejm obecnej kadencji wydaje się być poletkiem doświadczalnym Jarosława Kaczyńskiego i jego przybocznych – jedyną zasadą jaką się kierują jest brak jakichkolwiek zasad.

Działa pan w sejmowej Komisji Infrastruktury. Jakimi najważniejszymi sprawami jak dotąd w tej kadencji Sejmu zajmuje się ta komisja?

– Komisja Infrastruktury proceduje nad wieloma ważnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, sprawami. To nie tylko kwestia budowy dróg i autostrad oraz związanych z nią ustaw, to także sprawy dotyczące ochrony praw lokatorów, czy zagadnienia dotyczące transportu zbiorowego i publicznego, prawa lotniczego, czy prawa pocztowego. A zatem wiele specyficznych i często kluczowych zagadnień. Istotnych także z punktu widzenia mojego regionu – to tutaj procedowane są sprawy związane z budową, tak ważnych szlaków drogowych i kolejowych, jak Via Carpatia czy Via i Rail Baltica.

Rozmawiał: Robert Matejuk

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły