Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zagłosowali za nią prawie wszyscy posłowie. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 442 posłów, przeciw było czterech, wstrzymało się pięciu parlamentarzystów.

Według ustawy, e-doręczenie będzie traktowane tak jak wysłanie tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym. Ale na razie usługa doręczenia elektronicznego będzie dobrowolna i darmowa.

Specjalny adres do komunikacji z urzędami

Zgodnie z ustawą, obywatel będzie miał jeden adres dla całej komunikacji z administracją, odpowiednio zabezpieczoną skrzynkę e-doręczeniową, która będzie służyła do wymiany elektronicznej korespondencji z urzędami. Korespondencja będzie nadawana i odbierana przez podmiot publiczny w postaci elektronicznej, co oznacza, że taki podmiot będzie musiał posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do tej bazy – zobowiązuje podmiot publiczny do doręczania pism na ten adres.

Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska. Potem operator zostanie wyłoniony w przetargu. Dla obywateli niekorzystających z technologii cyfrowych przewidziano wprowadzenie tzw. publicznej usługi hybrydowej, która umożliwi całkowitą cyfryzację procesu nadania/odbioru korespondencji po stronie podmiotów publicznych i przedsiębiorców, pozostawiając obywatelom wybór formy nadania/doręczenia. Będzie możliwa papierowa lub elektroniczna.

(WK, MR, Ben Sassi)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły