Sprzedaż gruntów gminnych pod budownictwo mieszkaniowe w zamian za prawo do części lokali

Gminy będą mogły sprzedawać grunty np. pod budownictwo mieszkaniowe w zamian za prawo do korzystania z części lokali – zakłada to projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu opublikowanego w ubiegłym tygodniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

W Ocenie Skutków Regulacji zaznaczono, że projektowana ustawa ma na celu rozszerzenie instrumentów realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, w tym: zwiększenie podaży mieszkań ogółem oraz zwiększenie podaży mieszkań dostępnych cenowo.

Jak podkreślono, podstawowym rozwiązaniem jest określenie zasad zbywania w przetargach nieograniczonych nieruchomości gruntowych gmin oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości (za pośrednictwem gmin) z możliwością rozliczenia części ceny nieruchomości w formie mieszkań lub innych powierzchni, które mogłyby być wykorzystane przez gminę np. na działalność użyteczności publicznej.

W uzasadnieniu czytamy, że projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, zakłada, iż lokale/budynki, których cena będzie zaliczana na poczet części ceny nieruchomości, będą mogły być wykorzystywane przez gminę np. jako mieszkania komunalne albo mieszkania wynajmowane osobom fizycznym przez spółki gminne lub spółki Skarbu Państwa na zasadach najmu z dojściem do własności.

Zaznaczono, że samorządy sprzedające nieruchomości pod budowę, będą mogły również pozyskiwać powierzchnię np. pod obiekty kulturalne, edukacyjne, opieki zdrowotnej itp. Projekt zakłada też, że lokale i budynki wybudowane przez inwestora i nieprzekazane gminie, będą mogły być przez niego zagospodarowane w dowolny sposób, np. sprzedawane lub wynajmowane na zasadach komercyjnych.

Celem projektowanej ustawy jest: ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i zwiększenie jej skali przez rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjalne inwestycyjnym wszystkim podmiotom zainteresowanym inwestowaniem w trybie przewidzianym w ustawie.

(PAP, MP, autor)

 

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły