Kolejna kadencja marszałka w Brukseli

Sekretarz Generalny Europejskiego Komitetu Regionów Petr Blížkovský poinformował nas właśnie, że Rada Unii Europejskiej mianowała marszałka województwa warmińsko-mazurskiego GUSTAWA MARKA BRZEZINA na członka Komitetu Regionów do stycznia 2025 roku. To jedyny reprezentant Warmii i Mazur w tym przedstawicielstwie. Rozmawiamy o tej nominacji i o rozwoju regionu.

ZIELONY SZTANDAR: Panie marszałku, zaczyna się pańska druga kadencja pracy w Komitecie Regionów. Czym będzie się pan tam zajmował?

GUSTAW MAREK BRZEZIN: Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mamy możliwość opiniowania aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Wiedza ze źródeł, udział w bieżących pracach to bezcenne doświadczenia. Z uwagi na rolniczy charakter naszego regionu i jego przygraniczne położenie będę chciał pracować w komisjach związanych z rolnictwem i współpracą międzynarodową.

Jakie są regionalne priorytety w kontekście polityki europejskiej?

– Konsekwentnie zrównoważony rozwój całego regionu. W najbliższym czasie rozstrzygną się renegocjacje funduszowe, gdzie staramy się m.in. o dofinansowanie remontu hali Urania w Olsztynie, największego takiego obiektu w województwie, i modernizacji szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, naszej chluby i wizytówki. Decyzje Komisji Europejskiej w tych ważnych dla regionu sprawach powinniśmy poznać w lutym. Myśląc zaś szerzej – naszym celem jest dalsze utrzymanie polityki spójności, która gwarantuje wsparcie regionom mniej rozwiniętym, i polityki rolnej, z której korzystają mieszkańcy obszarów wiejskich.

Nowa kadencja w Parlamencie Europejskim to nowi ludzie, nowe wyzwania i inny kształt Unii Europejskiej. Jesteśmy na to przygotowani?

– Utrzymujemy stały i aktywny kontakt z Unią Europejską, trwają renegocjacje niektórych ustaleń, jak wspomniałem – chcemy trochę przebudować te ostatnie wydatki z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale oczywiście przygotowujemy się do nowej perspektywy. Wiemy, że pieniędzy do podziału będzie mniej, co wiąże się z Brexitem, z realizacją nowych zadań, związanych z migracjami, bezpieczeństwem, utrzymaniem polityki spójności czy polityki rolnej. Szacuje się, że w budżecie po stronie dochodów zabraknie ok. 20 mld euro. Składek nie można zwiększyć, bo państwa członkowskie się na to nie godzą, więc trzeba będzie ciąć wydatki. Przyszła perspektywa będzie niełatwa, ale mamy doświadczenia i będziemy zabiegać, aby te mniejsze środki były jak najlepiej dopasowane do potrzeb w regionie. To będzie nasze takie trzecie bezpośrednie doświadczenie i jesteśmy na nie przygotowani.

Jest jeszcze jedno europejskie wyzwanie – roczne przewodnictwo w Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

– Pięć województw tej części naszego kraju, czyli warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie, ma wiele wspólnych problemów, wyzwań i unikalnych atutów. Z naszej inicjatywy od 2009 roku ma także wspólne przedstawicielstwo, dzięki któremu promujemy nasze regiony, monitorujemy procesy decyzyjne i razem zabiegamy o nasze interesy w instytucjach Unii Europejskiej. Nasze przewodnictwo rozpoczniemy od spotkania i omówienia szczegółowego planu działań, myślę, że to się stanie już w lutym.

Panie marszałku, na przełomie roku spotykał się pan z wieloma osobami, z przedstawicielami samorządów, różnych środowisk i instytucji. By złożyć życzenia, podsumować 2019 rok, rozmawiać o planach. O co najczęściej był pan pytany?

– Takie spotkania to nasza tradycja, okazja do wymiany poglądów, doświadczeń, uwag. Dbamy o te relacje, bo wiemy, że samorząd województwa nie działa w oderwaniu, jest skuteczny tylko we współpracy z partnerami. Do realizacji zamierzeń potrzeba także środków, zatem często rozmawiamy o finansach.

Co w uchwalonym już budżecie województwa uważa pan za najistotniejsze?

– To dobry budżet. Nie mieliśmy dużych trudności, żeby go zbilansować. 816 mln zł to planowane dochody, 843 mln zł to planowane wydatki, jest zatem niewielki deficyt. Zabezpieczamy jednak wszystkie funkcje bieżące, własne zadania, a także mocno inwestujemy. 46,2 proc. budżetu to wydatki majątkowe i inwestycje, głównie drogowe. Zapewniamy wkład własny do wszystkich naszych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego ze wsparciem unijnym. Angażujemy własne środki w kulturę – 24 mln zł, między innymi na budowę Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, jak co roku także w służbę zdrowia – tym razem to blisko 11 mln zł. Zachowujemy granty sołeckie, również granty w dziedzinie sportu i turystyki, wspieramy strażaków ochotników. Liczę, że efekty realizacji tego budżetu będą odczuwalne w całym regionie.

Rozmawiała: Monika Popielewska

Fot. Szymon Tarasewicz

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • PSL ma plan na lepszą Polskę

    W Pałecznicy pokazaliśmy, że #MamyPlan. Przedstawiliśmy konkretne propozycje dotyczące walki z inflacją, wsparcia inwestycji oraz bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego. Musimy …

  • Polska wieś 2022. Raport o stanie wsi

    W najnowszym raporcie próbujemy pomóc zrozumieć, czym jest współczesna wieś. Aktualizujemy odpowiedzi m.in. na pytania: Jakie są trendy demograficzne, ekonomiczne …

  • Czyja Polska?

    Trzeba powrócić do myślenia o przełomie polegającym na przebudowie ustroju państwa i włączeniu obywateli do realnego współrządzenia i realnej współodpowiedzialności …