Rewolucja w przepisach o VAT

Wykreślenie z rejestru po trzech miesiącach, ograniczenie prawa do korzystania ze zwolnienia, zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, tzw. biała lista podatników – to tylko niektóre zmiany w VAT, które weszły w życie w niedzielę, 1 września 2019 roku. Listopad i styczeń przyniosą kolejne nowości. Sprzedawca nie wystawi już faktury do paragonu bez NIP.

 

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła nowe zasady wykreśleń firm z rejestru podatników VAT. W stanie prawnym obowiązującym do końca sierpnia 2019 r. wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlegał podatnik, który mimo obowiązku złożenia deklaracji VAT, nie składał ich za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały.

Szybsze wykreślenie z rejestru

Od wczoraj skarbówka szybciej będzie mogła wykreślić podmiot z rejestru. Zgodnie z nowymi przepisami, podatnik będzie wykreślony z rejestru VAT, jeżeli nie złoży deklaracji za trzy kolejne miesiące lub jeden kwartał. Okresy nieskładania deklaracji, po których możliwe będzie wykreślenie z rejestru VAT, zostały skrócone o połowę. Przedsiębiorca wykreślony ze względu na nieskładanie deklaracji VAT, będzie mógł być przywrócony do rejestru tylko na podstawie wniosku złożonego w terminie dwóch miesięcy od wykreślenia.

Ograniczenie zwolnienia z VAT

Rozszerzony został również katalog podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Chodzi tu o zwolnienie przysługujące podmiotom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 200 tys. zł rocznie. Zlikwidowano zwolnienie dla podatników dokonujących m.in. dostawy części do pojazdów samochodowych i motocykli oraz m.in. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna). Wyłączono także możliwość zastosowania zwolnienia dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

Zmiana ta, jak wynika z uzasadnienia do nowelizacji, podyktowana jest tym, że obrót wskazanymi towarami jest szczególnie narażony na oszustwa podatkowe. Ustawodawca nie przewidział jednak przepisów przejściowych, co oznacza, że czynności dokonane od wejścia w życie ustawy nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT.

Niższa sankcja VAT

1 września zmieniły się również zasady dotyczące sankcji VAT. Obecnie, podatnicy, którzy złożą deklarację korygującą w trakcie kontroli celno-skarbowej, zostaną obciążeni niższą 15-proc., (zamiast 20-proc.) sankcją VAT. Warunkiem jest złożenie korekty w ciągu 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i wpłata zaległego podatku lub nienależnego zwrotu VAT najpóźniej w dniu złożenia korekty.

Kolejne zmiany już za 2 miesiące

1 listopada w zacznie obowiązywać obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej tzw. split payment dla niektórych towarów, o którym już pisałem na łamach Zielonego Sztandaru. Od 1 listopada 2019 r. podatnicy będą mogli też wnioskować o wydanie wiążącej informacji stawkowej – WIS. Będzie to urzędowe potwierdzenie prawidłowości stosowanej stawki. Nowy Rok przyniesie dalsze zmiany w VAT, kluczowe dla podatników uczestniczących w obrocie międzynarodowym. Jak podkreśla Sylwia Kulczycka, zmienią się zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zasady ustalania dostawy ruchomej w transakcjach łańcuchowych i przepisy dotyczące magazynów konsygnacyjnych. Zmiany wymagają systemowego przebudowania procedur wewnętrznych podatników VAT.

Faktura? Tylko do paragonu z NIP

Kolejną zmianą mającą uszczelnić system VAT jest wprowadzenie zasady, że fakturę VAT będzie można wystawić tylko do paragonu, który zawiera numer NIP nabywcy. Jak zauważa Remigiusz Fijak, doradca podatkowy z kancelarii TPA, ma to wyeliminować proceder, w którym każdy posiadający paragon mógł udać się do sprzedawcy i poprosić o wystawienie faktury VAT. Od stycznia 2020 r. będzie to możliwe tylko w sytuacji, gdy paragon będzie zawierał NIP nabywcy. – Wiele kas fiskalnych nie ma obecnie takiej funkcji, co oznacza, że jedyną możliwością otrzymania faktury będzie poproszenie o nią sprzedawcę od razu, bez drukowania przez niego paragonu fiskalnego.

 

(PAP, WK, Ben Sassi)


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły