Fenomen Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

Chlubą i wizytówką Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego jest powstała w 1994 r. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o wpisaniu tej uczelni do Rejestru Szkół Niepaństwowych pod nr 44.

Założycielem Wszechnicy Świętokrzyskiej jest Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Od 1994 r. ich działalność wzajemnie uzupełnia się w misji niesienia kaganka oświaty dla młodego pokolenia Polaków. Pomyślność działalności i stabilność LTNK związana była z dynamicznym rozwojem tej uczelni.

Wszechnica to jedyna niepaństwowa wyższa uczelnia w Polsce o ludowym rodowodzie i charakterze. Jej fenomenem jest świetna i nowoczesna baza dydaktyczna, dwa potężne obiekty i niezwykłe sukcesy dydaktyczne, około 30 tys. wykształconych absolwentów, w tym duża grupa sportowców – olimpijczyków.

Prof. dr. hab. Mieczysław Adamczyk pomysłodawcą, twórcą i budowniczym tej niepaństwowej uczelni

Wszechnica Świętokrzyska to zasługa prof. dr. hab. Mieczysława Adamczyka – współzałożyciela LTNK, rektora tej uczelni od chwili jej powstania w 1994 r. Ów syn ziemi świętokrzyskiej, ludowiec, historyk i pedagog – był pomysłodawcą, twórcą i budowniczym tej niepaństwowej uczelni. Opracował koncepcję powstania tej placówki, przygotował dokumenty do jej powołania, a później przystąpił do realizacji dzieła. Dzięki pomysłowości, własnym projektom, osobistemu nadzorowi i wypracowanym środkom finansowym wybudował nowoczesne obiekty dydaktyczne, o łącznej powierzchni 7 tys. m2, a później realizował program dydaktyczny wspólnie z profesjonalnym zespołem naukowym. Wszechnica Świętokrzyska stała się nie tylko nowoczesną uczelnią, która w XXI wieku realizuje rosnące wyzwania edukacyjne, ale również osiągnęła wysoki prestiż społeczny, dzięki któremu mimo niżu demograficznego uczelnia dobrze funkcjonuje. Szerzej o działalności uczelni w wystąpieniu JM Rektora Wszechnicy Świętokrzyskiej prof. dr. hab. MIECZYSŁAWA ADAMCZYKA wygłoszonym w czasie posiedzenia Zarządu Głównego LTN-K w Warszawie.

 25 lat Wszechnicy Świętokrzyskiej

„15 czerwca br. minęło 25 lat od podpisania przez ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej decyzji o udzieleniu zezwolenia na utworzenie uczelni niepaństwowej pod nazwą Wszechnica Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach. Stało się to po mojej ponad dwuletniej samotnej walce o założenie szkoły wyższej, która odpowiadałaby na potrzeby kształcenia przyszłych nauczycieli. Był to dla mnie czas trudny, wypełniony zmaganiami z wszechobecną biurokracją, brakiem środków i doświadczeń, na których można byłoby się wzorować. Jednocześnie był to czas piękny, bo pełen nadziei na urzeczywistnienie marzeń, a także optymizmu i wiary w powodzenie nakreślonych i przemyślanych moich idei oraz realizację powziętego przedsięwzięcia. Wydanie ministerialnego dokumentu w formie zgody okupione było setkami godzin mojej pracy m.in. nad tworzeniem koncepcji, nad opracowaniem wielu dokumentów, nad poszukiwaniem i negocjacjami z przyszłą kadrą, czy też znalezieniem miejsca na ziemi do realizacji zamierzonego i nakreślonego w koncepcji celu.

Dzień, w którym uzyskałem wspomniany dokument, miał znaczący wpływ nie tylko na życie moje i mojej rodziny, ale także kilkudziesięciotysięcznej grupy osób związanych przez lata z Wszechnicą Świętokrzyską – profesorów, wykładowców, pracowników pionu administracyjnego, studentów, słuchaczy, uczestników kursów – członków naszej uczelnianej społeczności. Okazjonalnie miał również wpływ na członków LTN-K, a głównie jego prezesów (prof. J.R. Szaflika i dr. J. Gmitruka) oraz Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa.

Nie będę dokonywał rozległych podsumowań, czy też dogłębnych analiz. Znajdą je Państwo w opracowaniu mojego autorstwa, zatytułowanym: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Przemówienia, artykuły, refleksje rektora z lat 2005-2019. Stanowi ono kontynuację publikacji wydanej w roku 2004 w związku z obchodzonym wówczas dziesięcioleciem działalności uczelni. Uzupełnione zostało jednak o elementy, których nie zawarłem w pierwszej książce. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcam do lektury. Być może stanie się ona przyczynkiem do refleksji, wspomnień, a może badań nad historią Wszechnicy, jej rolą i miejscem, jakie zajęła nie tylko wśród kieleckich i świętokrzyskich uczelni, ale całego systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Odnajdą tam Państwo ślady inicjatyw, dokonań, przedsięwzięć podejmowanych nie tylko przez rektora, ale też przez wielu pracowników Wszechnicy. Szczególnie zachęcam do zapoznania się z wprowadzającym wstępem do opracowania, jak również z obszernym artykułem mojego pióra, będącym reminiscencją wydarzeń minionych, jakie miały miejsce w działalności naukowej, dydaktycznej, społecznej, kulturalnej i sportowej w ciągu 25 lat tworzenia i rozbudowywania dzieła pod nazwą Wszechnica Świętokrzyska.

Przypomnę dziś jedynie, że budowę tego przedsięwzięcia rozpocząłem od kształcenia studentów na kierunku pedagogika na poziomie studiów zawodowych. W sumie, na pedagogice kształciliśmy w ramach 34 specjalności, które ukończyło 17 204 absolwentów z tytułem licencjata. Dzięki wsparciu ówczesnego ustawodawcy, czyli generalnie państwowych organów stanowiących, nasza uczelnia, podobnie jak cały sektor szkolnictwa niepublicznego, miał szansę intensywnego rozwoju. Uzyskiwaliśmy kolejne uprawnienia, dynamicznie zwiększała się liczba studentów, dzięki czemu mogliśmy pokusić się o własną bazę lokalową i podejmowanie wielu ważnych działań okołodydaktycznych. Łącznie – w ciągu ćwierćwiecza uzyskaliśmy 7 uprawnień na poziomie licencjackim i trzy – magisterskim. Kształciliśmy studentów na kierunku historia, na wychowaniu fizycznym, w zakresie turystyki i rekreacji, filologii, fizjoterapii i pracy socjalnej – zarówno na studiach zaocznych, a od roku 1996 – również dziennych.

 

W ciągu 25 lat – wypromowano 27 040 studentów

W roku 2008 wkroczyliśmy w nowy etap naszej działalności, bowiem uzyskaliśmy prawo prowadzenia studiów II stopnia na pedagogice, a tym samym znaleźliśmy się w grupie uczelni magisterskich. W kolejnych latach przyszedł czas na kształcenie magistrów w zakresie turystyki i rekreacji oraz wychowania fizycznego. Wszystkie kierunki były pozytywnie oceniane przez Państwową, a później Polską Komisję Akredytacyjną. Ocenę wielorakiej działalności Wszechnicy przeprowadzano aż 10 razy! Jeszcze większą satysfakcję dawało nam zadowolenie z naszych absolwentów, którzy potwierdzają słuszność podejmowanych przez nas działań. Łącznie – w ciągu 25 lat – wypromowaliśmy ich 27 040. Największą liczbę studentów odnotowaliśmy w roku akademickim 2004/2005, kiedy to na uczelni naukę pobierało 5490 osób, zaś najwyższy wynik naboru na I rok przypadał na rok akademicki 2002/2003. Zrekrutowaliśmy wtedy 2063 osób!

 

 

TEKST: Dr Janusz Gmitruk

Prezes Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły