Budowa na terenach zalewowych

Budując na terenach zalewowych od nowego roku należy uzyskać zgodę na nowych zasadach. Od 1 stycznia 2018 r. szykują się zmiany dotyczące gospodarowania wodami. Nic nie wskazuje też na to że ma zdrożeć woda płynąca z kranów.

Nowe obostrzenia 

Nowe przepisy przewidują następujące rodzaje zgód wodnoprawnych: pozwolenie; zgłoszenie: ocenę oraz zwolnienia z różnego typu zakazów. W pozwoleniach oraz zgłoszeniach większych zmian nie będzie. Zasady ich uzyskiwania będą podobne do obowiązujących do tej pory.

Pozwolenie będzie wymagane m.in. w wypadku lokalizowania inwestycji na terenach zagrożonych powodzią. Pod warunkiem, że chodzi o nowe obiekty lub mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgłoszenia będą obligatoryjne w następujących przypadkach: trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, prowadzenia robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych. Musi je również uzyskać osoba, która chce wykonać urządzenia odwaniające obiekty budowlane czy też wykonująca pomost o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m.

Z pozwolenia oraz ze zgłoszenia zostały zwolnione m.in.: żegluga śródlądowa, holowanie oraz spław drewna, wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymaniem wód lub dróg wodnych. Formalności nie trzeba też załatwiać w wypadku hamowania odpływu wody z obiektów drenarskich.

Ben Sassi


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły