Nowe przepisy antykorupcyjne dotyczące spółek samorządowych

Jawny rejestr wszystkich umów cywilnoprawnych nakłada na jednostki publiczne obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej umów cywilnoprawnych zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych. Ponad to, jeśli prezes spółki samorządowej będzie chciał być w jej spółce córce – może ale tylko społecznie. 

Co nowego?

Projekt nowelizacji zaprezentowano pod koniec października. Miałaby ona zastąpić trzy ustawy: o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o dostępie do informacji publicznej i o działalności lobbingowej. Novum, które będzie gwarancją transparentności życia publicznego ma być zapowiedziany przez ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika jawny rejestr wszystkich umów cywilnoprawnych, który będzie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronach internetowych. Zobowiązane to prowadzenia takiego rejestru będą wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, spółki zobowiązane – z co najmniej 10 proc. udziałem Skarbu Państwa lub samorządu oraz ich spółki córki. Umowy spółek mogą być częściowo niejawne ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa i prowadzenie działalności konkurencyjnej. W całości jednak ma je znać Centralne Biuro Antykorupcyjne.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły