Liczy się pacjent, a nie wynik finansowy

Piotrków Trybunalski jest jednym z nielicznych miast powiatowych w Polsce, w którym funkcjonują dwa szpitale: Powiatowy, dla którego organem prowadzącym jest powiat piotrkowski ziemski oraz Szpital Wojewódzki. Specyfice całej sytuacji dodaje fakt, że samo miasto Piotrków Trybunalski jest odrębną jednostką samorządową – miastem na prawach powiatu, tzw. powiatem grodzkim.

Zarówno Szpital Powiatowy, jak i Wojewódzki prowadzą usługi medyczne dla prawie stutysięcznej populacji. Przez wiele lat obydwie placówki zmagały się z różnymi problemami, głównie finansowymi, co skutkowało często ujemnym bilansem finansowym. Dzięki dobrej współpracy samorządu województwa łódzkiego z powiatem piotrkowskim, przekazywanym dotacjom celowym oraz środkom pozyskiwanym z różnych programów unijnych, placówkom udawało się prowadzić działalność w stopniu zabezpieczającym potrzeby mieszkańców regionu. W 2012 r. powiat wystąpił z inicjatywą przekazania całego zespołu opieki zdrowotnej, czyli szpitala wraz z przychodniami w mieście i powiecie na rzecz miasta, miasto odmówiło przejęcia zespołu. Magistrat wyraził chęć przejęcia tylko szpitala oraz przychodni na terenie miasta. Historycznie przyjęło się, że szpital przy Roosevelta oraz jego przychodnie i poradnie to całość. Dlatego do dnia dzisiejszego dalsze prowadzenie działalności nadzoruje powiat. Pod koniec 2014 r. ówczesny dyrektor ZOZ-u zgłosił, iż szpital ma poważne kłopoty finansowe, będące wynikiem wielu składowych. Natychmiast podjęto działania mające na celu powstrzymać rosnący dług i utrzymanie placówki na rynku. Opracowano szereg analiz, przyjęto strategię wdrożenia programu naprawczego. Każdy krok był na bieżąco monitorowany i konsultowany z Urzędem Marszałkowskim.

– Absolutnie nie mogliśmy pozwolić na zamknięcie szpitala, ponieważ to łączyłoby się ze zwolnieniem prawie pięciuset osób, pracowników szpitala i przychodni oraz poradni wchodzących w skład Zespołu – informuje Stanisław Cubała, starosta powiatu piotrkowskiego. Starostwo utworzyło nieformalny zespół, który miał opracować strategię pomocy i współpracy między placówkami. Miał również za zadanie opracowanie szeregu działań naprawczych i harmonogramu ich wprowadzenia. Te z kolei docelowo miało uratować powiatową placówkę oraz polepszyć dostępność do świadczeń medycznych dla mieszkańców.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły