Inwestujemy w infrastrukturę drogową

Poprawa stanu dróg powiatowych, podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym to najważniejsze zadanie, jakie postawiły sobie władze powiatu poddębickiego w V kadencji.

Powiat poddębicki zajmuje nieco ponad 881 km2 powierzchni, w północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Zamieszkały przez niecałe 42 tys. osób. W jego skład wchodzi sześć gmin: Poddębice, Uniejów, Dalików, Pęczniew, Wartkowice i Zadzim. Korzystny układ dróg (trasy Łódź – Poznań, Łask – Koło i Łęczyca – Sieradz, autostrada A-2) oraz połączenie kolejowe Katowice – Gdynia stwarzają dogodne warunki komunikacyjne.

Głównymi atutami powiatu poddębickiego są: Zbiornik Jeziorsko, lasy będące zapleczem rekreacyjnym dla aglomeracji łódzkiej. Jego największym bogactwem są wody geotermalne wykorzystywane z sukcesem w ogrzewaniu, rehabilitacji i turystyce. I właśnie rozwój funkcji turystycznych, wykorzystanie gorących wód w lecznictwie, a także poprawa codziennego życia mieszkańców przyświeca działaniom władz samorządowych.

– Musimy przyznać, iż zarządzanie ponad 326 km dróg powiatowych, których stan techniczny pozostawia wiele do życzenia, nie jest łatwe. Sukcesywnie poprawiamy ich stan i doskonale wiemy, że nie jest łatwo uzyskać dofinansowanie, jednak nam się udaje – mówi Ryszard Rytter, starosta poddębicki. – W latach 2015-2017 średnio przeznaczaliśmy ok. 17 proc. budżetu rocznego na zadania drogowe. Możemy pochwalić się, iż w ciągu ostatnich trzech lat wydaliśmy prawie 17 mln zł na same drogi powiatowe, z czego ponad 11 mln zł były to środki zewnętrzne.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży online



Podobne artykuły

  • Orzecznictwo

    Samorząd gminny odpowiedzialny za szkodę z powodu błota, śniegu i lodu Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, …

  • Rok pod znakiem bezpieczeństwa i nowoczesności

    Powiat olsztyński jest największym, zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni, w województwie warmińsko-mazurskim. Jest też jednym z największych …

  • Polski patriota z Kresów pisarzem świata

    3 grudnia 2017 r. obchodzimy jubileusz 160-lecia urodzin Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego – Josepha Conrada, syna polskich patriotów, zesłańców syberyjskich, …