Zobowiązanie samorządów do składania raportów o podatkach

Samorządowe organy podatkowe będą zobowiązane do składania raportów resortowi finansów o podatku wysokości pobranych podatków od nieruchomości, rolnym oraz leśnym – takie założenia przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którym ma zająć się w najbliższym czasie rząd.

W uzasadnieniu do zmian w prawie przygotowanych przez resort finansów podkreślono, że ich celem jest wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wybranych informacji o tych podatkach. Raporty miałby być kierowane do ministra finansów.

Obecnie samorządy nie mają takiego obowiązku.

W odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy (…) Ordynacja podatkowa” – zaznaczono w projekcie.

Obecnie samorządy nie raportują oraz nie gromadzą danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Ministerstwo uzyskuje dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego poprzez dobrowolne badania ankietowe wśród gmin, które przeprowadzane są w odstępach kilkuletnich.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły