Zobowiązanie samorządów do składania raportów o podatkach

Samorządowe organy podatkowe będą zobowiązane do składania raportów resortowi finansów o podatku wysokości pobranych podatków od nieruchomości, rolnym oraz leśnym – takie założenia przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, którym ma zająć się w najbliższym czasie rząd.

W uzasadnieniu do zmian w prawie przygotowanych przez resort finansów podkreślono, że ich celem jest wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wybranych informacji o tych podatkach. Raporty miałby być kierowane do ministra finansów.

Obecnie samorządy nie mają takiego obowiązku.

W odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy (…) Ordynacja podatkowa” – zaznaczono w projekcie.

Obecnie samorządy nie raportują oraz nie gromadzą danych o podstawie opodatkowania poszczególnymi podatkami, powierzchniach lub wartościach przedmiotów zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, jak również dane o stosowanych w poszczególnych gminach stawkach podatkowych. Ministerstwo uzyskuje dane na temat podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego poprzez dobrowolne badania ankietowe wśród gmin, które przeprowadzane są w odstępach kilkuletnich.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Polacy mają 2 biliony odłożonych pieniędzy

    Oszczędni śpią spokojnie Po raz pierwszy aktywa finansowe Polaków, czyli oszczędności, są wyższe niż roczny PKB kraju. Suma może robić …

  • 5 pytań o ubezpieczenie upraw na wiosnę

    Co trzeba wiedzieć, żeby zabezpieczyć uprawy skutecznie i nie przepłacić? Współczesne gospodarstwo rolne w niewielkim stopniu przypomina to sprzed lat, …

  • PSL w Powiecie Lubelskim

    Dobry gospodarz – aktywny samorząd Powiat lubelski to 16 gmin położonych wokół Lublina, największego po wschodniej stronie Wisły miasta wojewódzkiego. …