Stacja „jedwabnego szlaku w Łodzi” szansą na rozwój regionu

Rozmowa z Markiem Mazurem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego

Jak Sejmik Województwa Łódzkiego planuje i widzi rozwój swojego regionu?

Najważniejszym dokumentem samorządu województwa łódzkiego, określającym wizję rozwoju oraz cele i główne sposoby ich osiągania, zawiera „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”, przyjęta w lutym 2013 r. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, pozwalającym na kształtowanie regionu nowoczesnego, atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego dla jego mieszkańców. Drugim, ważnym dla rozwoju województwa jest Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa łódzkiego „Loris 2030” – RPO WŁ 2014-2020-lodzkie”. Oczywiście oprócz naszych „marszałkowskich” departamentów, projekty te współrealizuje, powołana na te potrzeby, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego SA. Tutaj nie można zapomnień o współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, ale także z samorządami gminnymi i powiatowymi. Z dumą mogę powiedzieć, że nam wszystkim zależy na rozwoju społeczno-gospodarczym naszego województwa.

Czy położenie województwa na ważnych szlakach komunikacyjnych odgrywa w strategiach rozwoju doniosłą rolę?

Mamy naprawdę duży potencjał. Położenie regionu łódzkiego, „w sercu Polski i centrum Europy”, tu, gdzie krzyżują się autostrady i międzynarodowe szlaki z północy na południe Europy oraz ze wschodu na zachód (Moskwa-Warszawa-Łódź-Berlin), jest dodatkowym atutem dla rozwoju gospodarczego województwa. To pozwala na powstawanie wielu centrów i magazynów logistycznych, zachęca zewnętrznych inwestorów do lokowania tutaj swojego kapitału. Mamy jeszcze wiele terenów przeznaczonych na inwestycje. Niezależnie od istniejącej już infrastruktury komunikacyjnej, samorząd województwa nadal inwestuje w rozwój dróg wojewódzkich i lokalnych. Przy tej okazji pragnę wspomnieć o dużych inwestycjach samorządu wojewódzkiego w spółkę przewozową „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”. To właśnie ona podczas wrześniowych Tragów Kolejowych w Gdańsku zebrała aż 3 główne nagrody. Dziś kursuje po naszym województwie 12 zestawów, a już za rok spółka wzbogaci się o kolejne 18. W ten sposób będziemy mieli skomunikowane wszystkie rejony województwa ze stolicą. Będą to najnowocześniejsze wagony. Jeśli dodam, że skomunikowanie regionu ze stolicą województwa będzie możliwe za pośrednictwem tunelu kolejowego pomiędzy Łodzią Kaliską a najnowocześniejszym obecnie w Europie, Dworcem Fabrycznym, to mogę powiedzieć, że to jest część odpowiedzi na Pani pytanie o rozwoju województwa.

Rozmawiała: Kinga Beśka-Więcek


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły