Prawo spadkowe – Odpowiedzialność za długi spadkodawcy

W masę spadkową wchodzą co do zasady nie tylko aktywa, ale i długi zmarłego. Dziedzicząc np. atrakcyjnie położoną nieruchomość, możemy jednocześnie stać się dłużnikami ogromnych kwot wobec wierzycieli spadkodawcy. Półroczny termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu, lub odrzuceniu spadku powinien nam dać czas na zbadanie sytuacji prawnej majątku zmarłego.

Powyższa zasada nie dotyczy tylko zobowiązań, które są ściśle związane z osobą spadkodawcy np. wynikające z umowy o dzieło. Dla przykładu zmarły zobowiązał się do wykonania stołu. Po jego śmierci, zamawiający nie może domagać się tego od jego spadkobierców.

Wszystkie pozostałe zobowiązania przechodzą na spadkobiercę. Może on jednak ograniczyć swoją odpowiedzialność do wysokości wartości spadku, jeśli przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Ochrona inwentarza nie obejmuje spadkodawców, którzy celowo zaniżyli wartość wskazanych aktywów lub zawyżyli wartość długów.

Ben Sassi


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły