Jak obchodzono 334. rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej

Relacja własna z Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu

W niedzielę, 10 września br. w Narodowym Sanktuarium na Kahlenbergu miały miejsce uroczyste obchody 334. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej połączone z obchodami 34. rocznicy pobytu na Kahlenbergu Ojca Świętego Jana Pawła II. Najważniejszym jednak punktem obchodów była koronacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przekazanej Kościołowi na Kahlenbergu przez przełożonego Zakonu Ojców Paulinów z Częstochowy w 1907 r. Był to wyraz uznania i znaczenia Kahlenbergu w dziejach chrześcijaństwa i Polski. Koronę ufundowali Polacy.
Wzgórze Kahlenberg odegrało istotną rolę w Odsieczy Wiedeńskiej i zwycięstwie Jana III Sobieskiego oraz wojska polskiego nad Turkami. Dziś warto przypomnieć, że w dziejach chrześcijaństwa nie ma takiego miejsca (kościoła), które łączyłoby go aż z pięcioma papieżami w różnych formach od przekazania obrazu, listów aż po osobisty hołd oddany przez Świętego Jana Pawła II.

Dobrze się stało, że po dziesiątkach lat zapomnienia w Polsce o tym Narodowym Sanktuarium pamięć jest stopniowo przywracana. Dzieje się tak za sprawą m.in. obecnego Rektora Kościoła na Kahlenbergu ks. Romana Krekora, który przypomniał Uchwałę Sejmu RP z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie Narodowej Fundacji na rzecz Kahlenbergu oraz czyni wiele wysiłku, pomimo ogromnych trudności finansowych, aby przywrócić, a raczej nadać właściwy blask temu miejscu.
Wyrażam przekonanie, że we właściwym czasie po zarejestrowaniu Fundacji na rzecz Kahlenbergu inicjatywa ta spotka się z szerokim poparciem.
Szczególnie uroczysty charakter miała Koronacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, której dokonali ks. Wiesław Śpiewak CR, biskup diecezji Hamilton na Bermudach, ks. Łukasz Mirosław Buzun, OSPPE biskup pomocniczy diecezji Kaliskiej, oraz ks. Bernhard Backovsky z Wiednia. Oprawę muzyczną dał Chór Archikatedry Katowickiej pod dyrekcją Krzysztofa Kagańca.

Józef Zych

Od redakcji:
Dr Józef Zych jest znanym politykiem i prawnikiem. Pełnił funkcje marszałka i wicemarszałka Sejmu. Był posłem kilku kadencji Sejmu, a obecnie jest członkiem Trybunału Stanu. Był inicjatorem i autorem ujętej w materiale uchwały Sejmu, której realizację wciąż wspiera


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły