Powstanie Fundusz Dróg Samorządowych

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych trafił właśnie do Sejmu. Zakłada on dofinansowanie budowy lub przebudowy dróg lokalnych oraz mostów na drogach wojewódzkich. Fundusz ma zasilać nowa opłata paliwowa w wysokości 20 groszy za litr.

W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, że „zaproponowane zmiany mają zapewnić większą ilość oraz stabilność środków finansowych na dofinansowanie dróg samorządowych oraz zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków dzięki rezygnacji z planowania corocznego”. Ze wstępnych szacunków autorów projektu wynika, że stawka opłaty drogowej zapewni wpływ w wysokości ok. 4-5 mld zł rocznie. Połowa kwoty wpływu zostanie skierowana do Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast reszta wpływów zasili Krajowy Fundusz Drogowy. W projekcie ustawy podkreslono, że głównym źródłem przychodów FDS będą wpływy z nowowprowadzanej opłaty drogowej. Nową opłatą obłożone będzie wprowadzanie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu, wykorzystywanego do napędu silników spalinowych. Wg złożonego projektu stawka opłaty drogowej będzie wynosić odpowiednio 200 zł za 1 tys. litrów benzyny lub oleju napędowego i 369,69 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży online



Podobne artykuły