Nowe regulacje uwłaszczeniowe dla budynków mieszkalnych

Od początku lipca mieszkańcy Warszawy korzystają z uwłaszczenia na preferencyjnych warunkach w obrębie gruntów miejskich. W tym samym czasie pojawiła się także nowa wersja projektu zmian regulacji ustawowych przewidujących przekształcenie z mocy prawa we własność udziałów w gruntach pod blokami, poszerzona o prawa użytkowania wieczystego do działek, na których stoją domy jednorodzinne.

„Wyraża się zgodę na udzielenie 95 proc. bonifikaty osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub garażami” – tak brzmi treść pierwszego i zasadniczego zarazem paragrafu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr L/1217/2017, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Na mocy wprowadzonej przez uchwałę 95 proc. bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania, każda spółdzielnia i osoba fizyczna, która chce uwłaszczyć się na gruntach mieszkalnych będzie musiała wnieść do kasy miasta kwotę równą pięciu dotychczasowym opłatom za użytkowanie. Kryterium dochodowe nie jest brane w przypadku tego procesu pod uwagę. Jest to więc niezwykle korzystna regulacja z punktu widzenia mieszkańców, nie mniej jednak w dużej mierze obniży ona poziom wpływów do budżetu stolicy z tytułu opłat za użytkowanie.

 Ben Sassi


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Rekomendacje dla gmin dotyczące meldunku na pobyt czasowy

    MSWiA za pośrednictwem wojewodów, skieruje do organów gmin, wystąpienie zawierające rekomendowany sposób postępowania w niektórych sytuacjach dotyczących zameldowania czasowego. Na …

  • Rewolucja w przepisach o VAT

    Wykreślenie z rejestru po trzech miesiącach, ograniczenie prawa do korzystania ze zwolnienia, zmiana definicji pierwszego zasiedlenia, tzw. biała lista podatników …

  • Zmiany w pensjach

    Od 2020 dodatek stażowy nie będzie już składnikiem minimalnego wynagrodzenia Prezydent podpisał nowelizację ustawy, w wyniku której dodatek stażowy nie …