Prawo cywilne – zobowiązania

Co to jest prawo odkupu?

Najogólniej rzecz ujmując jest to, co do zasady, prawo sprzedawcy rzeczy do nabycia jej z powrotem od kupującego. Prawo odkupu można jednak zastrzec jedynie na pewien ściśle określony czas, nie dłuższy jednakże niż 5 lat. Oświadczenie woli odkupu musi być zachowane w takiej samej formie jak umowa kupna-sprzedaży.

Należy pamiętać, że prawo odkupu nie jest prawem, które uruchamia się automatycznie – może ono wynikać tylko i wyłącznie z porozumienia obydwu stron umowy czyli sprzedawcy i kupującego, a dokładniej na mocy:

– umowy sprzedaży, w której zamieszczone jest postanowienie, przyznające sprzedawcy prawo do nabycia z powrotem sprzedawanej rzeczy,

– z oddzielnej umowy sprzedawcy z kupującym, w której kupujący przyznaje sprzedawcy prawo odkupu sprzedanej rzeczy.

Ben Sassi

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Budowa na terenach zalewowych

    Budując na terenach zalewowych od nowego roku należy uzyskać zgodę na nowych zasadach. Od 1 stycznia 2018 r. szykują się …

  • Nowe regulacje w ustawie o imprezach turystycznych

    Utworzenie centralnego punktu kontaktowego, który ułatwi nadzór nad organizacjami turystycznymi oraz wymianę danych między państwami Unii Europejskiej – są to …

  • Orzecznictwo

    Samorząd gminny odpowiedzialny za szkodę z powodu błota, śniegu i lodu Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, …