Nowe rozporządzenie w sprawie ochrony roślin

branch of raspberries in a garden
branch of raspberries in a garden

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało znowelizowane rozporządzenie w sprawie zastosowań małoobszarowych środka ochrony roślin. Rozporządzenie rozszerza wykaz upraw małoobszarowych o 77 nowych pozycji.

W Polsce do zastosowań małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1 proc. powierzchni użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Tym samym zastosowania małoobszarowe obejmują te zastosowania środków ochrony roślin, w których rejestracja nie jest opłacalna z perspektywy producentów tych preparatów, ale jednocześnie niezmiernie ważna dla producentów rolnych. W większości dotyczą one istotnych gospodarczo upraw specjalistycznych m.in. owoców i warzyw, roślin ozdobnych, szkółek (roślin przeznaczonych do sadzenia) i roślin zielarskich.


Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar

Zamów prenumeratę: http://zielonysztandar.com.pl/prenumerata/

Prawo

  • Surowsze kary za okrutne traktowanie zwierząt

    Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości w reakcji na liczne przypadki znęcania się nad zwierzętami oraz szokujące …

  • Nowe zadania regionalnych izb obrachunkowych

    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw …

  • Jak przekazać 1% – krok po kroku

    Do końca kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego. A także na wybór organizacji pożytku publicznego, której możemy przekazać 1% …