Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach

DSC06854Na zaproszenie marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina ponad tysiąc sołtysów wzięło udział w pierwszym Samorządowym Dniu Sołtysa na Warmii i Mazurach. Najbardziej aktywnym sołtyskom i sołtysom marszałek wraz z podziękowaniami wręczył wyróżnienia. Uroczystość została przygotowana z myślą o docenieniu roli i znaczenia pierwszych przedstawicieli władzy samorządowej dla środowiska wiejskiego.

Już od rana 3 marca sale Expo Mazury SA w Ostródzie wypełniały się gośćmi ze wszystkich zakątków regionu. Sołtysom towarzyszyli samorządowcy – radni, wójtowie i burmistrzowie, którzy docenili inicjatywę marszałka Gustawa Marka Brzezina, dlatego chętnie wzięli udział w spotkaniu.

Gospodarz uroczystości zwrócił uwagę, że sołtys jest obecnie „najważniejszą osobą w społeczności wiejskiej”. Wspomniał o dobrych relacjach z sołtysami podczas swoich czterech kadencji jako wójt gminy Ostróda. Poinformował też o działaniach samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na obszarach wiejskich oraz środkach finansowych jakie dotarły na wieś w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i w kolejnych działaniach na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu inwestycji drogowych poprawiły się warunki jazdy i bezpieczeństwo na wielu drogach lokalnych. Pieniądze z tych programów pozwoliły też zbudować nowe lub zmodernizować istniejące sieci wodne i kanalizacyjne. Dalsze inwestowanie na terenie obszarów wiejskich sprzyja poprawie warunków życia i pracy. Wieś zmienia swój wygląd, także za sprawą tzw. małych inwestycji – placów zabaw, miejsc do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku.

Marszałek podziękował sołtysom za wkład w pomyślny rozwój regionu, za integrowanie społeczności wiejskiej. – Stanowicie Państwo wielką armię ludzi aktywnych, pełnych inicjatywy i zapału, zachęcających mieszkańców do wspólnego działania – powiedział marszałek Brzezin. – W Polsce jest ponad 40 tys. sołtysów, na Warmii i Mazurach – 2,5 tysiąca. Jesteście wielką siłą, zmieniającą na co dzień oblicze polskiej wsi.

Ksiądz arcybiskup dr Józef Górzyński, metropolita warmiński mówił o relacjach proboszczów z wójtami i wspólnych przedsięwzięciach służących mieszkańcom i społeczności wiejskiej. Zachęcał, żeby te dobre relacje podtrzymywać, ponieważ służą wspólnotom w budowaniu przyjaznej rzeczywistości. Warmia i Mazury są regionem wielu kultur i tradycji kształtujących się od czasu zakończenia drugiej wojny światowej, kiedy zjechała tutaj ludność z różnych rejonów Polski, z Kresów wschodnich, rodziny wysiedlone w ramach akcji „W”. Na Warmii, Mazurach, Powiślu rozbrzmiewała odtąd mowa i gwara nowych osiedleńców, a ich integrację umacniali przede wszystkim sołtysi, którzy jako pierwsi organizowali pomoc i życie na wsi.

Profesor Stanisław Achremczyk, historyk z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opowiedział zebranym o tym, jak ważną rolę odgrywał sołtys na przestrzeni dziejów w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu. Wykładem „Rola sołtysa w społeczności lokalnej” profesor Achremczyk barwnie przedstawił wysoką pozycję społeczną lidera społeczności wiejskiej oraz jego wkład w porządek, postęp i przestrzeganie prawa.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin wręczył wyróżnienia 33 sołtysom, których zachęcał do dalszej współpracy z samorządem województwa podkreślając przy tym, że zaufanie i uznanie lokalnych spoeczności towarzyszące w codziennej pracy jest najlepszą rekomendacją ich roli w umacnianiu demokratycznego społeczeństwa. W imieniu wyróżnionych i nagrodzonych podziękowała pani Grażyna Ostas, sołtys Turznicy w gminie Ostróda.

Pierwszy w historii Warmii i Mazur Samorządowy Dzień Sołtysa zakończył się występem Zespołu Pieśni i Tańca KORTOWO z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zespół od 60 lat upowszechnia w Polsce i za granicą muzykę i taniec ludowy. To jedna z najstarszych studenckich, amatorskich grup folklorystycznych w Polsce, krzewiąca akademicką tradycję tańca i muzyki ludowej. Entuzjastycznie i owacjami na stojąco przyjęto występ artystów akademickich z UWM w Olsztynie.

Uczestnicy Samorządowego Dnia Sołtysa reprezentujący wszystkie powiaty i gminy województwa warmińsko-mazurskiego zgodnie domagali się kontynuowania podobnej uroczystości także w przyszłym roku.

(MP)

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły