Zasłużony w historii i dla historii

 

Kazimierz OlesiakJubileusz 80-lecia Kazimierza Olesiaka

 

Nazwisko Kazimierza Olesiaka – wybitnego polityka i naukowca, przez całe życie związanego z wsią, na trwałe zapisane zostanie w historiografii polskiego ruchu ludowego. W pamięci pokoleń ludowców pozostanie on bowiem jednym spośród czołowych polityków okresu transformacji społeczno-gospodarczo-ustrojowej w Polsce oraz przywracania historycznej i organizacyjnej tożsamości ruchu ludowego w latach 1989 i 1990.

 

Jubilat urodził się w znaku zodiakalnym Ryby – 22 lutego 1937 r. w rodzinie chłopskiej Franciszka i Adeli – rolników, prowadzących 12-hektarowe gospodarstwo rolne w Hucie Drewnianej, w gminie Kobiele Wielkie powiatu radomszczańskiego. Ojciec Franciszek był tam nie tylko szanowanym gospodarzem, ale także członkiem miejscowej placówki Batalionów Chłopskich w czasie okupacji, a po wojnie lokalnym liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanisława Mikołajczyka, zaś podczas nocy stalinowskiej – wzorem dla mieszkańców Huty Drewnianej w uporze przeciwko wprowadzanej odgórnie kolektywizacji.

Kazimierz Olesiak był świadkiem zmagań ojca z ówczesną władzą i sam, będąc uznany za „syna kułaka”, doświadczył pierwszych administracyjnych represji i niepowodzeń. Dzięki pomocy okupacyjnego przyjaciela ojca został przyjęty do Liceum Pedagogicznego w Zgierzu k. Łodzi, które ukończył w 1954 r. 3-letni nakaz pracy zatrudnienia odpracował w szkole podstawowej w Rzerzęczycach i Domu Dziecka w Chorzenicach k. Częstochowy.

W 1956 r. podjął studia na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Gdy na fali przemian popaździernikowych powstał Związek Młodzieży Wiejskiej, Kazimierz Olesiak zaangażował się w jego działalność na uczelni. W 1959 r. wstąpił też w szeregi bliskiego mu ideowo Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego.

Studia ukończył w 1961 r. uzyskując tytuł magistra rolnictwa. Zdobywał doświadczenie pracując czasowo w Komitecie Wojewódzkim ZSL w Łodzi, pociągała go jednak bardziej praca naukowa. W jego życiu naukowym, zawodowym i politycznym istotną rolę odegrali wówczas Stefan Ignar i Stanisław Gucwa.

 

***

Dyrekcja i pracownicy Zakładu Historii Ruchu Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego składają Jubilatowi serdeczne życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i wytrwałości w dalszej niestrudzonej pracy dla wsi, ruchu ludowego i Polski.

 

dr Janusz Gmitruk

Dyrektor Muzeum Historii

Polskiego Ruchu Ludowego


Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar

Zamów prenumeratę: http://zielonysztandar.com.pl/prenumerata/ 

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły