Tata urlopuje

 

 

Ojcowie coraz częściej decydują się na skorzystanie z przysługującego im urlopu na dziecko. Od początku tego roku z urlopu ojcowskiego skorzystało już ponad 33,5 tys. mężczyzn.

W 2013 roku z urlopów ojcowskich skorzystało 28,5 tysiąca mężczyzn, w 2014 roku było ich już ponad 129 tysięcy, a w 2015 r. ponad 148,4 tys. Od początku tego roku zdecydowało się na niego ponad 33,5 tysiąca osób.

 

 

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 2 lat lub:

 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia,
 • nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia w przypadku, gdy została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Z urlopu ojcowskiego skorzystać mogą także ojcowie adopcyjni.

Należy pamiętać o tym, że:

 • urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego,
 • urlop ten związany jest z ojcem, który wychowuje dziecko, co oznacza, że nie ma możliwości przekazania go komuś innemu,
 • urlop można wykorzystać jednorazowo,
 • można go także podzielić na dwie części (żadna nie może być krótsza niż tydzień) i skorzystać z niego w dowolnie wybranym przez siebie momencie, uwzględniając wiek dziecka,
 • niewykorzystany urlop przepada, nie przysługuje za niego żaden ekwiwalent,
 • pracownik musi złożyć wniosek o przyznanie urlopu co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem,
 • do urlopu ojcowskiego (2 tygodnie) wliczane są także dni wolne od pracy (weekend, święta).

Ojcowie, oprócz urlopu ojcowskiego przeznaczonego tylko dla nich, mogą podzielić się z matką urlopem macierzyńskim i rodzicielskim oraz wychowawczym.


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

 • Historia mistrzynią życia

  Sejm Rzeczypospolitej Polski na posiedzeniu 5 grudnia 2014 r. głosami 400 za, przy 1 sprzeciwie i 5 wstrzymujących się ustanowił …

 • DOŚWIADCZENIE I MŁODOŚĆ – POŁĄCZENIE DOSKONAŁE

  Młodzi, wykształceni, ambitni, pracowici. Nowe pokolenie polityków PSL. Czym dla nich jest działalność publiczna, co jest ważne, jak oceniają ich …

 • Komisja Europejska opublikowała rapor

  Krzysztof Hetman Komisja Europejska opublikowała raport na temat eksportu w Unii Europejskiej. Wskazuje on, że aż ponad 31 mln miejsc …