W trosce o lepsze zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych

Rząd PiS przekonuje się, że szybko składa się obietnice wyborcze, a gdy przychodzi do ich realizacji, zaczynają się problemy. Tak jest z obietnicą 500 zł na dzieci, bezpłatnymi lekami dla seniorów, podniesieniem kwoty wolnej od podatku czy obniżeniem wieku emerytalnego.

Opinia publiczna łatwo chłonęła obietnice powszechnego rozdawnictwa, nie wnikając w to, skąd na różnorodne wyborcze „prezenty” znajdą się pieniądze i jakie to przyniesie skutki. Wyborcy słyszeli przecież z ust prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości: „Niech nie mówią, że czegoś nie można, wszystko można”. Działający w Radzie Powiatu w Kielcach Klub Radnych PSL postanowił przyjrzeć się, jakie mogą być potencjalne finansowe skutki dla samorządu po wprowadzeniu w życie wyborczych obietnic. Swoje przemyślenia dotyczące finansowania działalności samorządu ludowcy zawarli w projekcie stanowiska, które przedstawili Radzie. 13 stycznia po dyskusji radni wyrazili niepokój związany z brakiem propozycji zrekompensowania samorządom ubytku w dochodach, który niewątpliwie wystąpi przy podniesieniu kwoty wolnej od podatku. Gdyby ta kwota została ustalona na poziomie 8 tys. zł, tak jak zaproponował prezydent Andrzej Duda, do budżetu powiatu kieleckiego wpłynęłoby około 6 mln zł mniej z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak znaczne zmniejszenie dochodów wymaga ich zrekompensowania, gdyż w przeciwnym razie wyraźnie ograniczona zostanie możliwość zaspokajania słusznych, społecznych oczekiwań. Tym bardziej, że samorządy od lat nie otrzymują z budżetu państwa kwot dotacji adekwatnych do wydatków ponoszonych na realizację zadań zleconych i powierzonych im przez administrację rządową. Tylko w ubiegłym roku starostwo kieleckie musiało dopłacić do ich wykonania z budżetu powiatu 4 997 308 zł. Oczywiście odbyło się to kosztem ograniczania innych zadań. Z tych też powodów Rada Powiatu w Kielcach udzieliła poparcia obywatelskiemu projektowi ustawy przewidującemu zwiększenie udziałów gmin, powiatów i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Rada oczekuje przedstawienia przez rząd źródeł zrekompensowania ubytku w dochodach powiatów spowodowanych projektowanym podwyższeniem kwoty wolnej od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz obniżeniem skali podatku dochodowego od niektórych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także wypracowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego zasad finansowania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego wypełniających postanowienia Konstytucji RP, zapewniające adekwatność poziomu finansowania do wykonywanych zadań. Wydawałoby się, że troska o właściwy poziom dochodów spotka się z poparciem wszystkich radnych. Tymczasem Klub Radnych PiS w całości zagłosował przeciw propozycji PSL argumentując, że w stanowisku rada odnosi się do zjawisk przyszłych i niepewnych. 

Józef Szczepańczyk


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły