„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”

Rada Ministrów rządu PO i PSL podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Rząd zdecydował o kontynuacji „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” w latach 2016-2024. Pierwszy program był realizowany w latach 2006-2015, a na jego realizację (z uwzględnieniem 2015 r.) wydatkowano łącznie 2 463,0 mln zł.

„Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” na lata 2016-2024 ukierunkowany będzie na prewencję, profilaktykę i wczesne wykrywanie nowotworów.

Wdrożenie programu obejmowało będzie zadania i działania dotyczące:

Promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów

Nacisk będzie położony w szczególności na dalszy rozwój wczesnej profilaktyki nowotworów złośliwych, promocje i upowszechnianie wzorców zdrowego stylu życia, profilaktykę pierwotną (I faza), czyli zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka (rak szyjki macicy, rak piersi, jelita grubego, płuc).

Profilaktyki wtórnej, diagnostyki oraz wykrywania nowotworów

Zwiększenie dostępności do metod wczesnego rozpoznawania nowotworów, w tym prowadzenie profilaktyki wtórnej (II faza), czyli zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez wczesne jej wykrycie i leczenie (np. badanie skriningowe).

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-2


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły