Innowacyjny i konkurencyjny przemysł to stabilna gospodarka

– Kluczową rolę w procesie wypracowania optymalnej i zrównoważonej strategii dla przemysłu odgrywa zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Równie ważne jest wsparcie dla innowacyjnych projektów oraz współpraca nauki i biznesu – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Koncepcję wsparcia polskiego przemysłu poprzez wykorzystanie rezerw i przewag konkurencyjnych przedstawia przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument pn. „Priorytety polityki przemysłowej 2015-2020+”. Jest on obecnie na etapie prac Rady Ministrów.

Udział przemysłu w polskim PKB wynosi 22 proc., o 5 pkt proc. więcej niż średnia unijna. Głównym celem polityki przemysłowej pozostaje zrównoważony rozwój tego sektora, na bazie najpełniejszego, efektywnego spożytkowania krajowych zasobów, ukierunkowany na wykorzystywanie przewag komparatywnych oraz przewag budowanych w oparciu o wzrost wartości kapitału ludzkiego i innowacyjność gospodarki.

Realizacja polityki przemysłowej koncentruje się na zwiększaniu inwestycji wzmacniających innowacyjność i kreatywność, zwiększeniu efektywności przedsiębiorstw i tworzeniu nowych miejsc pracy. Budowaniu wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego i przyjaznego długoletnim inwestycjom, ma z kolei służyć stworzenie stabilnego otoczenia legislacyjnego i fiskalnego firm oraz sprawny system edukacji zawodowej. Kładzie się też nacisk na rozwój zasobów ludzkich.

W proponowanych zagadnieniach polityki przemysłowej szczególną rolę odgrywa umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. Będzie ono wymagać większej interakcji z innymi sektorami zarówno w Unii Europejskiej, jak i na rynkach krajów trzecich. Jednym z kluczowych obszarów polityki przemysłowej niezmiennie pozostaje innowacyjność.

Kompleksowy system wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ich innowacyjności, zawiera Program Rozwoju Przedsiębiorstw (przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2014 r.). Dokument stanowił punkt wyjścia przy opracowywaniu programów operacyjnych na lata 2014-2020 w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-28-pazdziernika-3-listopada


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły