Nauka – Praktyce

30 września br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Upowszechnieniowo-Wdrożeniowa pn. „Instytut Technologiczno-Przyrodniczy dla nauki, praktyki i doradztwa”.

Konferencję otworzył dr hab. inż. Piotr Pasyniuk, dyrektor Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, który witając przybyłych gości powiedział:

– Jedną z bardzo ważnych funkcji konferencji jest spotkanie różnych środowisk, nie tylko naukowych. Oprócz pracowników nauki, na sali zasiadają przedstawiciele urzędów państwowych, pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, samorządowcy, a także praktycy związani z rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym. Sądzę, że aspekt wymiany myśli pomiędzy różnymi środowiskami jest bardzo istotny.

Konferencję podzielono na dwie sesje referatowe. Pierwszą rozpoczęto od zaprezentowania Instytutu, będącego organizatorem i gospodarzem spotkania oraz jego miejsca w dziedzinie nauk rolniczych.

O Instytucie

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) został utworzony 1 stycznia 2010 r. na mocy rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi poprzez połączenie dwóch instytutów o długich i szacownych rodowodach: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER – rok założenia 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ), założonego w 1953 roku.

Od 30 czerwca 2015 r. Instytutem kieruje wywodzący się z IBMER-u dr hab. inż. Piotr Pasyniuk. Siedzibą Instytutu są Falenty z pałacem otoczonym rezerwatem przyrody i stawami hodowlanymi oraz zabytkowym parkiem.

Działalność Instytutu w całości mieści się w dziedzinie nauk rolniczych. Przedmiotem działań jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych prowadzone są w następujących obszarach:

  1. ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich…

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-7-13-pazdziernika


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły