Kobiety z PSL stawiają na dobro polskich rodzin

Pod deklaracją swój podpis złożył prezes PSL Janusz Piechociński oraz kandydatki partii na posłów i senatorów. Znalazło się na niej pięć priorytetów w odniesieniu do kobiet i rodziny: państwo przyjazne rodzicielstwu, aktywna kobieta, instytucje wspierające rodziny, zrównanie praw kobiet i mężczyzn oraz wsparcie dla seniorów.

– Zobowiązujemy się jako kandydatki Polskiego Stronnictwa Ludowego, że jeżeli wejdziemy do Sejmu – a wejdziemy na pewno – to będziemy te postulaty realizować w pierwszej kolejności – zapowiedziała prowadząca spotkania z kobiecą drużyną, wiceprezes NKW PSL Urszula Pasławska. Prezes PSL Janusz Piechociński przekonywał, że to nie są tylko postulaty wyborcze. – To musi być zadanie, które dla nowoczesnej Polski razem starannie zrobimy. Nie w konflikcie pokoleń, nie w konflikcie płci, ale razem w solidarnym działaniu. Podkreślił, że jego osobistym celem jako lidera jest wzmocnienie pozycji kobiet w ugrupowaniu, m.in. poprzez powierzenie im w razie wejścia PSL do koalicji rządzącej, co najmniej jednej teki ministra oraz co drugiej wiceministra. – Jest to mój osobisty cel, aby w najstarszej formacji – 120-letnim polskim ruchu ludowym – po tych trzech latach, już wkrótce w grudniu mojego prezesowania, kobiety odnalazły także w tym tradycyjnym wydawałoby się środowisku swoją rangę i swoje miejsce – stwierdził. W ocenie prezesa panie z PSL w czasie trudnej kadencji wykazały się wielką pracowitością i determinacją, dlatego nie będą po wyborach spychane do drugiego szeregu.

Cel: zerowy VAT na artykuły dziecięce

– Wspieram ten program i dlatego tu jestem, dlatego chciałabym, aby ta lokalna społeczność w moim okręgu 20. obdarzyła mnie zaufaniem i wierzyła, że możemy razem coś zrobić – zaznaczyła kandydująca z okręgu podwarszawskiego aktorka Dorota Stalińska. Przedstawiła ona potrzebę wprowadzenia 0 proc. VAT na artykuły dziecięce, wprowadzenia do szkół darmowych podręczników oraz obiadów dla każdego dziecka, a także wsparcia zatrudnienia kobiet w okresie macierzyństwa. Dorota Stalińska uważa, że polityce potrzeba lepszej i milszej twarzy, dlatego jest gotowa pomóc w tym kolegom-posłom zaraz po tym. jak tylko zostanie wybrana. Aktorka proponuje wszystkim posłom szkolenia z zakresu kultury komunikacji. Abyśmy przestali epatować wszystkich chamstwem trybuny sejmowej – ale chyba te zajęcia musiałyby być obowiązkowe – stwierdziła Dorota Stalińska. Zapewniła też, że startuje z list PSL po to, aby kontynuować to, co robiła w swoim powiecie – walczyć przede wszystkim o bezpieczeństwo na drogach.

 Cel: wsparcie aktywizacji kobiet

Poseł PSL z okręgu piotrkowskiego Krystyna Ozga przedstawiła postulaty partii, których intencją jest wsparcie aktywności kobiet, m.in. specjalne granty na aktywizację kobiet oraz szerszego otwarcia szkół mundurowych. – Proponujemy, aby większe środki skierowane były na aktywizację kobiet na wsi i w małych miasteczkach. W Polsce jest zarejestrowanych 26 tysięcy kół gospodyń wiejskich, w których działa prawie milion kobiet. Ich aktywizacja to troska o rodzinę, troska o dziedzictwo kulturowe, troska o lepsze wykorzystanie środków na programy senioralne i prozdrowotne – przekonywała.

 

Cel: tylko złotówka za żłobek

– Troska o polską rodzinę jest najważniejszym priorytetem każdej z partii politycznych, a Polskiego Stronnictwa Ludowego przede wszystkim – zaznaczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn, kandydująca z okręgu lubelskiego. Przedstawiła ona propozycje PSL dotyczące instytucji wspierających rodziny – żłobek za złotówkę, nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach (odpowiednio 50 i 70 tys.) oraz tworzenie sieci żłobków i przedszkoli na uniwersytetach i w zakładach pracy.

 

Cel: emerytura po 40 latach pracy

– Równe prawa mężczyzn i kobiet służą rodzinie, stabilności rodziny i bezpieczeństwu dnia codziennego oraz kobietom, które jako posiadaczki szczególnych przywilejów kodeksowych są dziś mniej chętnie zatrudniane przez przedsiębiorców. Zależy nam na tym, aby kobiety i mężczyźni byli traktowani jednakowo, i aby pracodawcy nie musieli się zastanawiać, czy warto zatrudniać kobietę – argumentowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Katarzyna Kępka, startująca do Sejmu z okręgu warszawskiego. W jej ocenie konieczne jest zrównanie praw kobiet i mężczyzn, m.in. uprawnień rodziców zapisanych w kodeksie pracy oraz o wieku emerytalnym powiązanym z 40-letnim stażem pracy.

Cel: wsparcie seniorów

– Pamiętając o tym, że wszyscy kiedyś będziemy seniorami, zadbajmy o seniorów, o osoby starsze, o kombatantów – zachęcała zastępca kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Bożena Żelazowska, ubiegająca się o mandat posła z okręgu podwarszawskiego. Propozycje PSL dla seniorów to m.in. bezpłatne lekarstwa oraz utworzenie dziennych domów seniora w każdej gminie.

Wybory parlamentarne odbędą się już 25 października.

 

Robert Matejuk

Fot. Piotr Ratajczyk

 

 


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły

  • Urodziny Macieja Rataja. Pamiętamy!

    19 lutego w 1884 r. we wsi Chłopy pod Lwowem urodził się Maciej Rataj. Był pierwszoplanowym parlamentarzystą i politykiem II …

  • Kto wygra z Kaczyńskim i jego „piątką”?

    Nie ma wątpliwości, że tzw. „Piątka Kaczyńskiego” jest ustawą niebywale szkodliwą dla polskiej wsi. Likwidując całą branżę hodowli zwierząt futerkowych, …

  • Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

    Prosta i przejrzysta komunikacja elektroniczna między administracją a obywatelem – do tego ma służyć uchwalona w środę przez Sejm ustawa …