Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej

Podsekretarz stanu Zofia Szalczyk uczestniczyła w spotkaniu ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej poszerzonej o Bułgarię, Rumunię, Słowenię i Austrię, zorganizowanym w Czeskich Budziejowicach przez Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej.

Spotkanie poświęcone było następującym tematom: nadużycia w łańcuchu żywnościowym, sytuacja na rynku mleka, metody pielęgnacji gleby ze szczególnym uwzględnieniem polepszenia jej jakości, zapobieganiu erozji i zwiększeniu retencji.

W punkcie dotyczącym nadużyć w łańcuchu żywnościowym ministrowie omówili najpoważniejsze i najczęściej występujące oszustwa, metody walki z nadużyciami, sposoby poprawy współpracy transgranicznej między organami kontrolnymi. Państwa uczestniczące w spotkaniu wskazały na potrzebę przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych na poziomie UE, wprowadzających definicję oszustwa i katalog niedozwolonych praktyk. Delegacje wiążą duże nadzieje z pracami nad budową systemu IT na poziomie UE (system AAC – Administrative Assistance and Cooperation) mającego za zadanie ułatwienie wymiany informacji pomiędzy organami kontrolnymi państw członkowskich.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-2-8-wrzesnia

Kolejnym tematem była obecna trudna sytuacja na rynku mleka. Prawie wszystkie państwa uczestniczące w spotkaniu informowały o spadku cen na rynku mleka o ok. 20-30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i wskazywały na konieczność wprowadzenia środków stabilizujących rynek mleka i rekompensujących straty ponoszone przez producentów, mając nadzieję na podjęcie konkretnych decyzji w tej kwestii w czasie najbliższego spotkania Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE 7 września br. w Brukseli.

Czytaj więcej na e-wydaniu zielonego sztandaru:http://wydawnictwoludowe.embuk.pl/pub/zielony-sztandar-zielony-sztandar-2-8-wrzesnia


Zamów prenumeratę: zielonysztandar.com.pl/prenumerata
Cały tekst dostępny w wersji papierowej tygodnika Zielony Sztandar lub na platformach sprzedaży onlinePodobne artykuły